Odbornici SG usvojili nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu i održavanje rasvete u Nišu

Na sednici Skupštine grada niški odbornici usvojili su nacrt ugovora o javno-privatnom partnerstvu za zamenu i održavanje rasvete. To znači da će, nakon potpisivanja ugovora između grada Niša i konzorcijuma okupljenog oko firme Resalta, u roku od 9 meseci u Nišu biti zamenjeno nešto više od 23 000 običnih, savremenim svetiljkama sa LED tehnologijom u cilju modernizacije javnog osvetljenja u gradu.

Projekat će u potpunosti finansirati privatni partner  koji, ne samo da treba da zameni sve svetiljke definisane projektom, nego i da instalira upravljački sistem  kojim se omogućava uključenje/isključenje instalacija javnog osvetljenja u skladu sa vremenskim uslovima.

Za vreme trajanja ugovora, koji se potpisuje na 15 godina, privatni partner garantuje ušedu veću od 73 odsto. Ukoliko pak privatni partner ne ostvari garantovanu uštedu, grad Niš neće biti u obavezi da privatnom partneru isplati naknadu. Posebno treba da se naglasi činjenica da Grad neće izdvajati ni dinar više za troškove elktrične energije i održavanje sistema rasvete jer će se isti plaćati iz ostvarenih ušteda, koja se procenjuje na 120 miliona dinara godišnje.

Od izuzetne je važnosti i to što se čitav projekat javno-privatnog partnerstva zasniva na ESKO modelu, definisanom Zakonom o efikasnom korišćenju energije, a u skladu sa najboljom evropskom praksom.

Pored modernizacije javne gradske rasvete i uštede finansijskih sredstava, u Nišu će biti obezbeđeno osvetljenje bezbednije po zdravlje naših sugrađana jer će se značajno smanjiti emisija štetnih materija u vazduhu. Obaveza privatnog partnera je da se, u skladu sa važećim propisima, reši starih svetiljki koje predstavljaju opasan otpad.

Da podsetimo, Odluka o pokretanju javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta rekonstrukcije, racionalizacije i održavanja dela javnog osvetljnjenja na teritoriji Niša doneta je na sednici SG 26.decembra 2018. Isti parlament usvojio predlog projekta na sednici 29.decembra 2019. nakon  čega je u februaru naredne godine pokrenut postupak javne nabavke za odabir privatnog partnera.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.