Одборници СГ усвојили нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за замену и одржавање расвете у Нишу

На седници Скупштине града нишки одборници усвојили су нацрт уговора о јавно-приватном партнерству за замену и одржавање расвете. То значи да ће, након потписивања уговора између града Ниша и конзорцијума окупљеног око фирме Ресалта, у року од 9 месеци у Нишу бити замењено нешто више од 23 000 обичних, савременим светиљкама са ЛЕД технологијом у циљу модернизације јавног осветљења у граду.

Пројекат ће у потпуности финансирати приватни партнер  који, не само да треба да замени све светиљке дефинисане пројектом, него и да инсталира управљачки систем  којим се омогућава укључење/искључење инсталација јавног осветљења у складу са временским условима.

За време трајања уговора, који се потписује на 15 година, приватни партнер гарантује ушеду већу од 73 одсто. Уколико пак приватни партнер не оствари гарантовану уштеду, град Ниш неће бити у обавези да приватном партнеру исплати накнаду. Посебно треба да се нагласи чињеница да Град неће издвајати ни динар више за трошкове елктричне енергије и одржавање система расвете јер ће се исти плаћати из остварених уштеда, која се процењује на 120 милиона динара годишње.

Од изузетне је важности и то што се читав пројекат јавно-приватног партнерства заснива на ЕСКО моделу, дефинисаном Законом о ефикасном коришћењу енергије, а у складу са најбољом европском праксом.

Поред модернизације јавне градске расвете и уштеде финансијских средстава, у Нишу ће бити обезбеђено осветљење безбедније по здравље наших суграђана јер ће се значајно смањити емисија штетних материја у ваздуху. Обавеза приватног партнера је да се, у складу са важећим прописима, реши старих светиљки које представљају опасан отпад.

Да подсетимо, Одлука о покретању јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта реконструкције, рационализације и одржавања дела јавног осветљњења на територији Ниша донета је на седници СГ 26.децембра 2018. Исти парламент усвојио предлог пројекта на седници 29.децембра 2019. након  чега је у фебруару наредне године покренут поступак јавне набавке за одабир приватног партнера.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.