KLER PREDSTAVILA PROGRAM LOKALNOG EKONOMSKOG RAZVOJA GRADA NIŠA ZA 2021.GODINU

Javna tribina o nacrtu Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Niša za 2021. godinu, na kojoj su predstavnici Kancelarije upoznali mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike sa najvažnijim projektima koji se realizuju u gradu, kao i sa merama dodele bespovratne pomoći koje su sastavni deo PLER-a, održana je u Privrednoj komori Nišavskog, Pirotskog i Topličkog upravnog okruga. Na javnoj tribini je rečeno da je za pomoć maloj privredi opredeljeno ove godine 15 miliona dinara, kao i da su mere pomoći definisane upravo na osnovu potreba privrednika.
Ove godine, u cilju unapređenja konkurentnosti MMSP u vidu državne pomoći male vrednosti, biće dodeljivana sredstva mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima za nabavku nove opreme ili mašine, ili delova za mašinu, za nabavku specijalizovanih alata, zatim za elektronsku prezentaciju preduzeća, za testiranje novih proizvoda ili za poboljšanje postojećih, kako proizvoda, tako i usluga. Sredstva se dodeljuju za 50 odsto opravdanih troškova bez PDV-a. Maksimlani iznos koji može da se dodeli privrednom subjektu je do 300 000 dinara. Takođe, u cilju unapređenja dostupnosti finansiranja, biće upućen javni poziv bankama koje žele da kratkoročno kreditiraju privredne subjekte sa teritorije Grada, a grad će učestvovati u subvencionisanju kamate. Namenska sredstva kredita mogu da se koriste za nabavku mašina i opreme, osvremenjivanje procesa proizvodnje ili stabilizaciju proizvodnje, investiranje u nova savremena sredstva za rad i proizvodnju, kao i za izgradnju i rekonstrukciju, odnosno adaptaciju poslovnog prostora. Minimalni iznos kredita za koji će se subvencionisati kamata je 100.000 dinara, maksimalni milion i po dinara. Na nacrt PLER-a saglasnost treba da da Privredno-ekonomski savet Grada Niša nakon čega će on biti upućen Gradskom veću, a potom i Skupštini Grada Niša na usvajanje. Po usvajanju dokumenta, očekuje se raspisivanje javnog poziva kojim će se bliže urediti uslovi i način izbora korisnika sredstava, rečeno je na tribini.
Novina je da će prednost ove godine imati firme čiji su vlasnici žene, kao i mladi do 30 godina starosti, ali i firme koje se bave energetskom efikasnošću, cirkulanom ekonomijom i oni koji prvi put konkurišu za sredstva preko PLER-a. Za sredstva će moći da konkurišu i startapovi koji koriste usluge NTP-a i drugih coworking prostora u gradu.
Na osnovu Zaključka Gradskog veća, Nacrt Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Niša za 2021. godinu, objavljen je na sajtu Grada i KLER-a 19. maja od kada teče i rok za održavanje javne rasprave.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.