Izvršna direktorka Naleda posetila Niš

Gradonačelnica Niša je posebno ukazala na pojedine oblasti u kojima bi pomoć NALED-a bila od koristi gradu kao što su reforma Gradske uprave i digitalizacija, jačanje kapaciteta pojedinih inspekcijskih službi, priprema strateških dokumenata daljeg razvoja grada, oblast ozakonjenja i slično.

Mnogo je tih oblasti u kojima možemo sarađivati, napomenula je Dragana Sotirovski u razgovoru u kome je učestovao i načelnik Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i pprojekte Dušan Radivojević sa saradnicom. Inače, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj i projekte od osnivanja blisko sarađuje sa NALED-om, koja je u vreme vanrednog stanja izazvanog virusom kovid 19 obezbedila i higijensko-prehrambene pakete za ugrožene porodice. Takođe, grad Niš trenutno prolazi kroz postupak certifikacije za unapređenje poslovnog okruženja, takođe u saradnji sa NALED-om. Načelnik Radivojević naglasio je da je izuzetno važno da Noiš dobije ovaj međunarodni certifikat jer će time dodatno unaprediti poslovni ambijent u gradu i učiniti gradsku administraciju efikasnijom.

Izvršnna direktorka NALED-a Violeta Jovanović i potpredsednik Izvršnog odbora NALED-a Milivoje Jovanović govorili su o aktivnostima udruženja i izrazili očekivanja da Niš aktivno učestvuje u pokretanju i kreiranju novih inicijativa.

U razgovoru je posebno razmotrena mogućnost formiranja jednog regionalnog fonda za podršku malog biznisa i preduzetnika koje pojedini razvojni fondovi ne prepoznaju i koji nemaju pravo apliciranja i korišćenja njihove pomoći.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.