Саопштење за јавност Националне службе за запошљавање

Саопштење за јавност

Београд | Саопштење, 30. март 2021.

Финансирање мера активне политике запошљавања у сарадњи са јединицама локалне самоуправе/аутономним покрајинама у 2021. години.

Национална служба за запошљавање позива јединице локалне самоуправе/аутономне покрајине да узму учешће у финансирању мера активне политике запошљавања.

Информације о учешћу у финансирању мера активне политике запошљавања у 2021. години из републичког буџета објављене су и доступне на сајту Националне службе за запошљавање www.нсз.гов.рс као и у свим организационим јединицама Националне службе за запошљавање.

Планирано је финансирање следећих мера: стручне праксе, приправништва за младе са високим образовањем, приправништва за незапослене са средњим образовањем, стицање практичних знања, обуке на захтев послодавца за незапослене, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих, субвенције за самозапошљавање и јавни радови.

Јединице локалне самоуправе/аутономне покрајине могу надлежној филијали Националне службе за запошљавање поднети захтев за учешће у финансирању мера активне политике запошљавања до 05. маја 2021. године.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.