No data available!

Објављена је ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника у спровођењу мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину

На основу Уговора о суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова који спроводи Град Ниш (бр. 1743/2021-01 од 25.06.2021), Решења Градског већа Града Ниша о реализацији и суфинансирању програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (бр. 800-1/2021-03 од 08.07.2021), Решења о усвајању Правилника о и суфинансирању мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова (бр. 1170-1/2021-03 од 23.09.2021), Решења о измени решења о расписивању јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на теритрији Града Ниша за 2021. годину, (бр. 1303-2/2021-03 од 20.10.2021. године), Решења о образовању Комисије за реализацију мера енергетске санације (бр. 2549/2021-01 од 02.08.2021. године) и Пословника о раду Комисије за реализацију мера енергетске санације (бр. 2110-2/2021-11 од 18.08.2021. године), именована Комисија утврдила је ревидирану прелиминарну ранг листу крајњих корисника, у вези спровођења мера енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2021. годину.

Предвиђено је да ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника представља основ за теренски обилазак Комисије. Уколико Комисија приликом теренског обиласка утврди да је подносилац пријаве дао неистините податке у пријави, Комисија ће га елиминисати са ревидиране прелиминарне ранг листе и уместо њега спровести теренски обилазак првог следећег на листи код кога није вршен теренски обилазак.

Утврђени број бодова и положај крајњих корисника на ревидираној прелиминарној ранг листи је променљив и исти ће бити коначно утврђен након обиласка терена и истека рока за сачињавање образложених одговора на примедбe у вези записника.

Ревидирана прелиминарна ранг листа крајњих корисника, објављена је на огласној табли Града Ниша, у улици Николе Пашића бр. 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs , као и званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 20. јануара 2022. године.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.