window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); РЕШЕЊЕ Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023.годину-Mера подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности - Kler

РЕШЕЊЕ Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023.годину-Mера подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“ бр. 129/07,83/14 – др. Закон, 101/2016 и 47/2018), члана 54 Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, бр. 88/2008, 143/16 и 18/2019), члана 2. Одлуке о Канцеларији за локлани економски развој („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020), члана 9. Одлуке и буџету Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022) а у складу са Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, бр.48/2023), Градоначелница Града Ниша је донела Решење о додели бесповратних средстава у виду државне помоћи мале вредности, предвиђених Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023.годину за меру под називом: Mера подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности.
Решење је објављено на сајту Канцеларије за локални економски развој града Ниша (www.investnis.rs) и на сајту града Ниша (www.ni.rs)

Актуелно

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години – ТРЕЋИ ПРЕСЕК –

Решењe са листом крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.