window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-86299064-16'); Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ - Kler

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“

Пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасности за грађане у Србији“ (SOURCE) финансира се из средстава МЕЂУНАРОДНЕ БАНКЕ ЗА ОБНОВУ И РАЗВОЈ („ИБРД“), а спроводи га Министарство рударства и енергетике Републике Србије, у сарадњи са jeдиницама локалних самоуправа.
Циљ Пројекта огледа се у очувању животне средине, повећаном степену енергетске ефикасности у стамбеном сектору, доступности и приступачности ефикаснијој енергији за домаћинства, као и повећаном коришћењу обновљивих извора енергије. Такође, пројекат има за циљ стварање одрживог модела финансирања у вези са добијањем могућег решења који би омогућило употребу чисте енергије у домаћинствима – представља суштинске кораке ка унапређењу квалитета ваздуха, смањењу енергетског сиромаштва и подршку Србији у њеној тежњи да смањи емисију угљен диоксида. Пројекат се спроводи у складу са оперативном политиком Светске банке, укључујући политику заштите животне средине и решавање друштвених питања.
Пројекат предвиђа доделу бесповратних средстава за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији јединица локалних самоуправа у 2023. години, са којима је Министарство закључило уговор о суфинансирању Програма ,,Енергетске санације породичних кућа и станова који спроводе јединице локалне самоуправе, као и градске општине“. У том смислу је Градско веће Града Ниша донело Решење о реализацији и суфинансирању програма ,,Енергетске санације породичних кућа и станова, које спроводи Град Ниш у 2023. години“, („Службени лист Града Ниша“, број 74/23) у оквиру кога се реализује пројекат „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“.
Бесповратна средства биће додељивана путем јавних позива које ће расписати јединице локалне самоуправе. Привредни субјекти као (Директни корисници) који се баве производњом, пружењем услуга и извођењем радова и грађани као (Крајњи корисници), ће моћи да се пријављују током целе године, тј. све до утрошка обезбеђених средстава.
У реализацији Пројекта посебна пажња посвећује се транспарентности, јасном и правовременом информисању свих заинтересованих страна.

Актуелно

VI Листa крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА ЛИСТА КОРИСНИКА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ МЕРА ЗА СМАЊЕЊЕ ЗАГАЂЕЊА ВАЗДУХА У ГРАДУ НИШУ ПОРЕКЛОМ ИЗ ИНДИВИДУАЛНИХ ИЗВОРА ЗА 2023. ГОДИНУ

Листа крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање пројекта енергетске санације породичних кућа и станова на територији Града Ниша за 2023. годину

КОНАЧНА РАНГ ЛИСТА КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ АКТИВНОСТИ НА ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ И УНАПРЕЂЕЊУ СВОЈСТВА ЗГРАДЕ у циљу спречавања настанка штетних последица по живот и здравље људи, животну средину, привреду или имовину веће вредности на територији града Ниша у 2023. години – ТРЕЋИ ПРЕСЕК –

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.