ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША И ОПШТИНА СВРЉИГ И ГАЏИН ХАН

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА „ЈУГ“

Позив за учешће у јавној расправи о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града Ниша, и општина Сврљиг, Мерошина и Гаџин Хан
На основу члана 38. Закона о планском систему Републике Србије. …..

РЕГИОНАЛНА РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА „ЈУГ“

објављује

ПОЗИВ
ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈA УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА НИША И ОПШТИНА СВРЉИГ И ГАЏИН ХАН

Регионална развојна агенција „Југ“ спроводи јавну расправу о Нацрту стратегије развоја урбаног подручја града Ниша и оптина Сврљиг, Мерошина и Гаџин Хан (у даљем тексту: Стратегија развоја урбаног подручја).

Јавна расправа о Нацрту Стратегије развоја урбаног подручја спроводи се у периоду од 17.10.20232. године до 06.11.2023. године.

Регионална развојна агенција „Југ“ позива представнике надлежних органа јединица локалне самоуправе, надлежних институција, организација цивилног друштва, економско-социјалних партнера, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране да доставе своје примедбе, предлоге и сугестије на текст Нацрта Стртегије развоја урбаног подручја на предвиђеном обрасцу на следећу електронску адресу: info@rra-jug.rs или да их упуте поштом на адресу: Регионалној развојној агенцији „Југ“, ул. Балканска 2.

– Образац за достављање примедби, предлога и сугестијa www.ni.rs, www.investnis.rs
– Нацрт Стратегије развоја урбаног подручја [www.ni.rs, www.investnis.rs ]

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.