No data available!

ОД 1.1.2021. НОВА ОРГАНИЗАЦИЈА КЛЕР-А И НОВЕ НАДЛЕЖНОСТИ

Одлуком Скупштине града Ниша, донетој на седници 17.децембра прошле године, Канцеларија за локални економски развој И пројекте од првог јануара 2021.преименована је у Канцеларију за локални економски развој, а њене надлежности И делокуруг рада повећане су с обзиром на то да су саставни део КЛЕР-а постали делови Секретаријата за инвестиције И Секретаријата за привреду. КЛЕР остаје засебна И независна целина у односу на новоосноване градске управе, њих шест. Канцеларија ће се, поред својих досадашњих послова који су се тицали привлачења инвестиција И унапређења пословног окружења, реализације инфраструктурних И развојних пројеката И стратешког планирања, бавити И праћењем стања у области политике запошљавања, унапређења И спровођења мера за подстицај запослености, прикупљањем И обрадом статистичких података, припремом И праћењем реализације инвестиција планираних програмима за уређивање грађевинског земљишта И изградњу, одржавањем комуналне инфраструктуре јавног земљишта градског И сеоског подручја, као И капиталним инвестирањем у области културе, васпитања И образовања, спорта И здравствене заштите . Циљ реорганизације је повећење ефикасности И квалитета пружања услуга. Као И до сада, Канцеларија за локални економски развој наставља да ради професионално, одговорно И ефикасно.

Актуелно

РЕШЕЊЕ – Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша

Р Е Ш Е Њ Е – ФОРМИРА СЕ ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ – о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији града Ниша у 2022. год.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.