Објављенo je Решење са коначном ранг листом крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години

На основу главе IV, члана 29. став 14. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде, по ЈП 1/22 (,,Службени лист Града Ниша“, број 51/2022, 82/2022), а у вези са одредбама главе IX, став 11. Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години (,,Службени лист Града Ниша“, број 87/2022), Комисија је утврдила нацрт Решења са коначном ранг листом крајњих корисника.
Решење са коначном ранг листом објављено је на огласној табли органа и служби Града Ниша у улици Николе Пашића 24, званичној интернет страници Града Ниша www.ni.rs, као и на званичној интернет страници Канцеларије за локални економски развој www.investnis.rs, дана 18. јула 2023. године.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.