Објављена је прелиминарна листа корисника средстава за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину.

“На основу Уговора о суфинансирању реализације пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ (број 401-00-369/21-03 од 25.03.2021), Решења Градског већа града Ниша о приступању реализацији и суфинансирању пројекта „Смањење загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних извора у 2021. години“ (број 575-1/2021-03 од 18.05.2021), Решења о усвајању Правилника о спровођењу мера смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта у 2021. годину (број 622-10/2021-03 од 31.05.2021), Смерницама за рад Комисије за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину (дефинисане Решењем градоначелнице бр. 2187/2021-01 од 02.07.2021.) и Јавним Конкурсом за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину (Решење Градског већа број 639-10/2021-03 од 02.06.2021.), Комисија за преглед и оцену поднетих захтева за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину, на седници одржаној дана 03.08.2021. године, утврдила је Прелиминарну листу корисника средстава за суфинансирање пројеката смањења загађења ваздуха у граду Нишу пореклом из индивидуалних ложишта за 2021. годину.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.