ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА за услуге израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног Експо центра у Нишу

Продужава се рок за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавкебр.404-2/31У-2020-28 –пружања услуга израде пројектно техничких документација за  пројекте  на  чијој  припреми  и  реализацији  ради  Канцеларија  за  локални економски развој и пројекте, за Партију 2 -Услуга израде пројектно-техничке документације за изградњу објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу.

Имајући у виду да је извршена измена и допуна конкурсне документације осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, а како се, због ситуације  проузроковане  пандемијом  COVID-19,  увид  у пројектну документацију није  могао извршити  лично, Наручилац  је  сву расположиву документацију  поставио на сајту:  https://investnis.rs/aktuelnost/usluga-izrade-projektno-tehnicke-dokumentacije-za-izgradnju-objekta-multifunkcionalnog-expo-centra-u-nisu/.

Наручилац продужава рок за 8 дана, да би се у истом сва заинтересована лица могла упознати са постојећом техничком документацијом која је основ за израду  пројектно –  техничке документације за  изградњу  објекта мултифункционалног ЕХРО центра у Нишу.

Крајњи рок за достављање понуда за предметну јавну набавку се продужава до уторка, 11.08.2020. године до 12.00 сати.  

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.