No data available!

Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години.

Јавни позив за избор привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

На основу Решење Градског већа број 821-1/2022-03, од 17.08.2022. године Град Ниш Ниш објављује Јавни позив ради избора привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији Града Ниша у 2022. годни.

Позивамо привредне субјекте који су:
– уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци до дана подношења пријаве;
– над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;
– имају важеће атесте за материјале и производе на српском језику или на страном језику уз приложени званични превод;
– имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије (само за набавку соларних панела);
– дају гаранцију на инвертер од минимално 5 (пет) година и на соларне панеле од минимално 10 (десет) година (само за набавку соларних панела);
да се јаве за реализцију следећих мера:
1. уградња соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе
2. уградња калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања, закључно са 01.09.2022. године.
За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве може се обратити на контакт телефон 018/504-658.
За информације у вези Јавног позива можете се обратити на електронску адресу: е-mail: kler@gu.ni.rs

Актуелно

РЕШЕЊЕ – Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша

Р Е Ш Е Њ Е – ФОРМИРА СЕ ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ – о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији града Ниша у 2022. год.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.