JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША ЗА 2023. ГОДИНУ

На основу члана 54. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), члана 2. Одлуке о Канцеларији за локални економски развој („Службени лист Града Ниша“, број 114/2020), члана 9. Одлуке о буџету Града Ниша за 2023.годину („Службени лист Града Ниша“, број 131/2022), а у складу са Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023. годину („Службени лист Града Ниша“, бр. 48/2023), дана 19.07..2023. године Градоначелница Града Ниша расписује

JАВНИ ПОЗИВ
ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА НИША
ЗА 2023. ГОДИНУ

Јавни позив за доделу подстицајних средстава у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Ниша за 2023. годину (“Службени лист Града Ниша“, бр. 48/2023) расписује се за Меру подршке за микро, мала и средња предузећа и предузетнике (ММСПП) у циљу унапређења конкурентности, која је једна од Мера подстицања конкурентности ММСПП у виду државне помоћи мале вредности.

Актуелно

РЕШЕЊЕ Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2023.годину-Mера подршке за ММСПП у циљу унапређења конкурентности

Објављенo je Решење о изменама и допуни Решења са коначном ранг листом крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. Години

ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу средстава за подршку развојa иновативних делатности

Објављенo je Решење са коначном ранг листом крајњих корисника о додели бесповратних средстава за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградњу соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде у 2022. години

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.