No data available!

Јачање циркуларне економије у Србији-Нордијска искуства

Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и Научно технолошки парк угостили су амбасадоре нордијских земаља на конференцији „Јачање циркуларне економије у Србији-Нордијска искуства“. Циркуларна економија штеди ресурсе,смањује загађење,промовише иновације, смањује цену производње и отвара нова радна места. и отвара нова радна места. Ниш успешно реализује пројекте из области екологије и заштите животне средине, као што су изградња постројења за пречишћавање отпадних вода, регионална депонија, смањење загађења из индивидуалних ложишта и др. које ради заједно са надлежним министарствима и партнерима из Европе.

Актуелно

РЕШЕЊЕ – Додељују се бесповратна средства у виду државне помоћи мале вредности, предвиђена Програмом локалног економског развоја Града Ниша за 2022. годину, а у складу са препоруком Комисије за доделу финансијских средстава и то привредним субјектима са територије Града Ниша

Р Е Ш Е Њ Е – ФОРМИРА СЕ ПРЕЛИМИНАРНА РАНГ ЛИСТА изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Града Ниша у 2022. години

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПОРОДИЧНИХ КУЋА, СТАНОВА И СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, КОЈЕ СЕ ОДНОСЕ НА УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМИЧКОГ ОМОТАЧА, ТЕРМОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА И УГРАДЊУ СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА ЗА ЦЕНТРАЛНУ ПРИПРЕМУ ПОТРОШНЕ ТОПЛЕ ВОДЕ У 2022. ГОДИНИ

РЕШЕЊЕ – о формирању коначне ранг листе изабраних директних корисника у спровођењу мера енергетске санације породичних кућа, станова и стамбених зграда, које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошње топле воде на територији града Ниша у 2022. год.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.