Реализовани пројекти

Канцеларија за локални економски развој надлежна је, у овом тренутку, за реализацију више од 100 различитих пројеката: развојних, инвестиционих и инфраструктурних. Сваком од ових пројеката приступа се на професионалан начин и посвећено јер је то једини пут који води до успешне реализације и постизања бенефита за ширу друштвену заједницу.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.