Objavljeno je Rešenje o izmenama i dopuni Rešenja sa konačnom rang listom krajnjih korisnika o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode u 2022. Godini

Na osnovu glave IV, člana 29. stav 14. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode, po JP 1/22 (,,Službeni list Grada Niša“, broj 51/2022, 82/2022), a u vezi sa odredbama glave IX, stav 11. Javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode u 2022. godini (,,Službeni list Grada Niša“, broj 87/2022), Komisija je utvrdila nacrt Rešenja o izmenama i dopuni Rešenja sa konačnom rang listom krajnjih korisnika o dodeli bespovratnih sredstava za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada, koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnju solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode u 2022. godini.
Rešenje sa konačnom rang listom objavljeno je na oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša www.ni.rs, kao i na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj www.investnis.rs, dana 24. jula 2023. godine.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.