OBJAVLjENA PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANjU I UNAPREĐENjU SVOJSTVA ZGRADE u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti na teritoriji grada Niša u 2023. godini

OBJAVLjENA PRELIMINARNA LISTA KORISNIKA SREDSTAVA ZA SUFINANSIRANjE AKTIVNOSTI NA INVESTICIONOM ODRŽAVANjU I UNAPREĐENjU SVOJSTVA ZGRADE u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti na teritoriji grada Niša u 2023. godini

U skladu sa članom 17 Pravilnika o bespovratnom finansiranju aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrade u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti na teritoriji grada Niša (,,Službeni list Grada Niša”, broj 113/22, 7/2023), Grad Niš objavljuje Preliminarnu listu korisnika sredstava za sufinansiranje aktivnosti na investicionom održavanju i unapređenju svojstva zgrade u cilju sprečavanja nastanka štetnih posledica po život i zdravlje ljudi, životnu sredinu, privredu ili imovinu veće vrednosti na teritoriji grada Niša u 2023. Godini.
Preliminarna lista objavljena je na oglasnoj tabli organa i službi Grada Niša u ulici Nikole Pašića 24, zvaničnoj internet stranici Grada Niša (www.ni.rs), kao i na zvaničnoj internet stranici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj (www.investnis.rs) dana 19. maja 2023. godine.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.