No data available!

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021. GODINI

GRAD NIŠ I NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLjAVANjE RASPISUJU JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANjE SPROVOĐENjA JAVNIH RADOVA NA KOJIMA SE ANGAŽUJU NEZAPOSLENA LICA U 2021.GODINI

Tekst konkursa

Prijava

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.