No data available!

Javna rasprava o nacrtu PLER-a za 2022.godinu

Odlukom Gradskog veća Program lokalnog ekonomskog razvoja za 2022.godinu u periodu od 22.02. do 01.03. tekuće godine stavlja se na javni uvid/raspravu. Svi zainteresovani privredni subjekti svoje primedbe i sugestije na nacrt dokumenta mogu poslati na mail kler@gu.ni.rs . Nakon isteka roka predviđenog za javni uvid/raspravu, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj razmatraće predloge i sugestije i sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.