IZMENA JAVNOG KONKURSA ZA SUFINANSIRANjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA, PRIKLjUČENjEM NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA U 2023. GODINI

IZMENA JAVNOG KONKURSA
ZA SUFINANSIRANjE MERA SMANjENjA ZAGAĐENjA VAZDUHA U GRADU NIŠU POREKLOM IZ INDIVIDUALNIH IZVORA, PRIKLjUČENjEM NA SISTEM DALjINSKOG GREJANjA U 2023. GODINI

Vrši se izmena u Javnom konkursu za sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha u Gradu Nišu poreklom iz individualnih izvora priključenjem na sistem daljinskog grejanja u 2023. godini, koji je objavljen 27.10.2023. godine (u daljem tekstu: Javni konkurs).
Dosadašnjim tekstom Javnog konkursa bilo je propisano da rok za realizaciju investicije ističe 31.12.2023. godine. Ovom izmenom Javnog konkursa rok za realizaciju investicija produžava se na 30.06.2024. godine.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.