Javni poziv Fonda za inovacionu delatnost

U toku je javni poziv Fonda za inovacionu delatnost za dodeljivanje inovacionih vaučera nemenjenih mikro, malim i srednjim preduzećima kojima su potrebne usluge od naučnoistraživačkih organizacija radi poboljšanja proizvoda, procesa i usluga MMSP-a. Na ovaj način MMSP stiču mogućnost da poboljšaju nivo inovativnosti svojih proizvoda i budu konkurentniji na tržištu. Jednom preduzeću kao podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera u maksimalnom iznosu  od 1 200 000, 00 dinara.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.