No data available!

Позив на јавну расправу поводом Нацрта Плана развоја града Ниша за период од 2021-2027. године

Поштовани,

На основу Закључка Градског већа о утврђивању времена, места и начина спровођења јавне расправе о Нацрту Плана развоја града Ниша за период од 2021-2027. године, обавештавамо вас да ће се јавна расправа, у циљу спречавања ширења вируса COVID – 19, спровести путем интернета, почев од понедељка, 14. децембра до четвртка 17. децембра, објављивањем нацрта документа на званичним интернет страницама града Ниша www.ni.rs, односно Канцеларије за локални економски развој и пројекте www.investnis.rs.

Позивамо све заинтересоване грађане и грађанке, Јавна предузећа и Установе, предузећа и предузетнике, удружења, организације цивилног друштва, представнике Универзитета и средстава јавног информисања, органе и службе Града и друге заинтересоване субјекте да своје предлоге, примедбе и сугестије о Нацрту Плана развоја града Ниша за период од 2021 – 2027. године, доставе на мејл Канцеларије за локални економски развој и пројекте kler@gu.ni.rs до 17. децембра 2020. године до10,00 часова.

После спроведене јавне расправе, Координациони тим за израду Плана развоја града Ниша за период од 2021.-2027.године и Центар за пословну и иновациону подршку, разматраће приспеле предлоге, примедбе и сугестије, сачинити Извештај о спроведеној јавној расправи и исти доставити Градском већу града Ниша заједно са коначним Нацртом Плана развоја града Ниша за период од 2021 – 2027, на даљу надлежност.

Инвестирате у Нишу?

КЛЕР - ваша адреса за инвестиције.