Realizovani projekti

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj nadležna je, u ovom trenutku, za realizaciju više od 100 različitih projekata: razvojnih, investicionih i infrastrukturnih. Svakom od ovih projekata pristupa se na profesionalan način i posvećeno jer je to jedini put koji vodi do uspešne realizacije i postizanja benefita za širu društvenu zajednicu.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.