Razvojni projekti

Grad Niš je preko Кancelarije za lokalni ekonomski razvoj i projekte pokrenuo niz projekata koji se realizuju u toku 2019.godine. Ovi projekti se realizuju uz finansijsku i/ili tehničku podršku Evropske unije i bilateralnih donatora kao što su UNDP, UNOPS, GIZ i drugi ali i uz pomoć finansijskih institucija kao što su Evropska investiciona banka (EIB), Francuska razvojna agencija (AFD) i drugi.

1

Inicijativa za finansiranje projekata regeneracije urbanih prostora

U sklopu projekta „Inicijativa za finansiranje projekata regeneracije urbanih prostora“ koji sprovodi Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture uz finansijsku podršku Evropske investicione banke (EIB) i Francuske razvojne agencije (AFD), Grad Niš je otpočeo realizaciju pripreme neophodne dokumentacije za predinvesticionu i investicionu fazu projekta “Urbane regeneracije prostora gradskog železničkog koridora“ čiji će sastavni deo biti i „Studija urbane mobilnosti grada Niša“. Ovim projektom stvaraju se uslovi za dugoročno planiranje i kapitalno ulaganje u bankarski prihvatljive projekte saobraćajne infrastrukture i intervencije u oblasti urbane mobilnosti.

2

Izrada projekta za izvođenje radova za multifunkcionalni Ekspo centar u Nišu

Sredstvima Evropske unije, kroz Program podrške Evropske unije razvoju opština – EUPRO realizuje se projekat „Izrada projekta za izvođenje radova za multifunkcionalni Ekspo centar u Nišu“. Ukupna vrednost projekta je 70.600,00 €, od čega EUPRO učestvuje sa 30.000,00 €, a Grad Niš sa 40.600,00 €, za potrebe izrade urbanističke i projektno-tehničke dokumenta do nivoa Projekta za izvođenje. Završetak projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju Ekspo centra Niš doprineće završnom funkcionalnom sadržaju lokacije i omogućiti jedinstveno planiranje okolnih sadržaja kroz uspostavljeni centar poslovnih, komercijalnih, kulturnih, sportskih i rekreativnih aktivnosti i turizma.

3

Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema

Projekat „Efikasno i efektivno upravljanje imovinom u Nišu i Ćupriji kroz uvođenje Geografskog informacionog sistema“ ima za cilj da kroz uvođenje i razvoj Geografskog informacionog sistema i kreiranje aplikacije upravljanje imovinom u vlasništvu Grada Niša stvori uslove za unapređenje upravljanja imovinom i poveća transparentnost rada javne administracije.

Projekat je finansijski podržan od strane Evropske unije u okviru nacionalnog programa za Srbiju (IPA 2014), a u okviru programa Exchange 5. Ukupna vrednost projekta je 220.700,00 €

4

Unapređenje Geografskog informacionog sistema

Kako bi se poboljšali kapaciteti Niša da identifkuje, integriše u razvojne procese, upravlja i koristi geoprostorne podatke, projekatom „Unapređenje Geografskog informacionog sistema“, Grad Niš će nadograditi GIS uvođenjem novih slojeva iz prioritetnih oblasti, obezbediti nedostajuće funkcionalnosti (3D analiza i vizualizacija, modul za upravljanje korisnicima, alat za simulaciju poplava, alat za praćenje pokretnih objekata, razvoj podrške za online pozadinske slojeve…) i izraditi Android mobilnu aplikaciju za pristup Geografskom infarmacionom sistemu. Ukupna vrednost projekta je 105.700,00 €. Projekat je sa 86.200,00 € podržala Evropska unija (EU) preko razvojnog programa EU PRO, koji realizuje UNOPS.

5

„Podatke otvori, na mapi se stvori“

Projekat predstvalja tehničku podršku Kancelarije Programa ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), a zajednički ga realizuju udruženje Palgo smart i Grad Niš uz podršku UNDP-a i Kancelarije za IT Republike Srbije. Cilj projekta je uvođenje koncepta i mehanizma procesa otvaranja podataka i otvaranje setova podataka na veb prezentaciji Grada Niša i na nacionalnom Portalu otvorenih podataka, čime se stvaraju uslovi za kreiranje potpuno novih usluga od strane trećih lica.

6

Izrada projektno-tehničke dokumentacije za multifunkionalni objekat kulture u Nišu“

Primenom metodologije odabira najboljeg idejnog rešenja uz sprovođenje urbanističko-arhitektonskog konkursa, sproveden je projekat „Izrada projektno-tehničke dokumentacije za multifunkionalni objekat kulture u Nišu“ iz sredstava budžeta Grada Niša u iznosu od 6.090.000,00 RSD.

7

Podizanje kapaciteta Centra za inovativno preduzetništvo mladih“

Kako bi se podigli kapaciteti Centra za inovativno preduzetništvo mladih DOO Niš da se pozicionira kao institucija koja na regionalnom niovu pruža pomoć startap kompanijama u procesu sazrevanja i predstavlja stub podrške mladim preduzećima kako bi mogli da postanu uspešni i profitabilni. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u 2019. i 2020.godini sprovodi projekat „Podizanje kapaciteta Centra za inovativno preduzetništvo mladih“ sa ciljem da kontinuirano povećava broj startap komapnija/timova i pruži im podršku u radu.

8

Projekat „Tomorrow”

Kako bi se sagledali glavni stubovi Energetske unije, razmenila znanja i iskustva između lokalnih samouprava Evrope i pripremila „Mapa puta energetske tranzicije do 2050“ godine, Grad Niš je otpočeo trogodišnji projekat „Tomoroow“. Projekat finansira Evropska unija u okviru HORIZON 2020 programa, koji se realizuje u okviru partnerstva koje predvodi asocijacija Energy Cities. Ukupna vrednost projekta je 1.499.767,50 €, a projekat se u potpunosti finansira sredstvima Evropske Unije, dok je vrednost projekta za Grad Niš 79.198,75 €.

9

Jačanje javnih službi za razvoj zasnovan na valorizaciji istorijskog i teritorijalnog nasleđa

Kako bi se povećalo učešće prihoda koji potiču od turizma, usluga, ugostiteljstva-hotelijerstva, zasnovanih na valorizaciji graditeljskog i prirodnog nasleđa Grada Niša, grad sprovodi projekat „Jačanje javnih službi za razvoj zasnovan na valorizaciji istorijskog i teritorijalnog nasleđa“. Projekat je finansijski podržan od strane Francuskog Ministarstva za spoljne poslove i međunarodnu saradnju (MAEDI) sa ukupnim iznosom od 3.292.960,00 RSD.

10

„INO-REG: Inovacioni ekosistem kao pokretač regionalne konkurentnosti Nišavskog okruga“

Regionalna razvojna agencija Jug i Grad Niš, uz sufinansiranje Razvojne Agencije Srbije, će u 2020.godini sprovesti projekat „INO –REG“. Projekat ima za cilj definisanje oblasti u kojima Nišavski okrug ima kritičnu masu znanja, kapaciteta i kompetencija i u kojima postoji inovacioni potencijal za pozicioniranje na globalnim tržištima. Ovaj cilj ostvariće se pravilnom raspodelom ograničenih resursa, većim stepenom aktiviranja teritorijalnog kapitala, podrškom Naučno-tehnološkom parku, čime će se ostvariti ubrzani ekonomski razvoj Nišavskog okruga a time i veća teritorijalna kohezija Republike Srbije.

11

„Budući gradovi jugoistočne Evrope“

Izvor finansiranja ove petogodišnje inicijative je Evropski institut za inovaciju i tehnologiju preko ClimateKic-a, kojom se planira inkluzivna i prosperitetna transformacija odabranih delova grada, u gradovima učesnicima iz jugoistočne Evrope (Maribor, Sarajevo, Skoplje, Križevci i Niš). Grad Niš je otpočeo pripremne radnje za novi ciklus razvojnog planiranja kroz ovaj projekat, sa namerom da spreman dočeka 2021.godinu sa dogoročnim planom razvoja, uzimajući u obzir odredbe Zakona o planskom sistemu. Grad Niš nalazi se u postupku izrade Plana razvoja grada Niša za period 2021.-2027. U pitanju je transparentan proces izrade najznačajnijeg strateškog dokumenta grada Niša kome se pristupilo na osnovu odluka Skupštine grada donetim na sednicama 27.02.2020. i 02.10.2020. god. Paket sa dokumentim u vezi sa izradom Plana razvoja grada Niša u periodu 2021.-2027. možete preuzeti na ovom linku Paket dokumenata

12

„Projekat za odgovornu vlast“

Četvorogodišnji projekat USAID-a kojim se, zajedno sa partnerima iz Srbije, realizuju aktivnosti na unapređenju odogovrnosti lokalne i nacionalne vlasti. Grad Niš jedan je od šest partnera na projektu. Projekat podržava napore na unapređenju učešća građana u donošenju odluka na lokalnom nivou i nadzoru njihovog sprovođenja, podstičući lokalne samouprave da rade na transparentniji i reaktivniji način. Trajanje projekta je od februara 2018. do februara 2022. Projekat će pružiti tehničku podršku i saradnju u nekoj od brojnih tema i oblastima koje doprinose jačanju principa dobrog upravljanja, građanske participacije, dobre uprave i odgovorne i transparentne javne vlasti.

13

Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“

Projekat „Platforma za odgovorno upravljanje javnim finansijama“ sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) u Srbiji, a finansira Vlada Švedske (SIDA), dok je Grad Niš jedan od 5 JLS učesnika na projektu. Projektom će se raditi na jačanju partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS) i civilnog društva kroz izgradnju transparentnijeg pristupa finansiranju organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS, a u skladu sa lokalnim potrebama. Kao odabrana jedinica lokalne samouprave, grad će preuzeti obavezu da transparentnije izdvaja finansijska sredstva za OCD projekte, odnosno da primeni transparentnije kriterijume i postupke pri raspodeli javnih sredstava i omoguće participativni pristup u definisanju lokalnih prioriteta. Grad Niš će biti uključen u projekat naredne dve godine. Za projekte OCD biće izdvojeno ukupno 82.500 USD.

14

„Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalnom niovu“

U oblasti reforme javne uprave u uspostavljanju efikasne, profesionalno i fiskalno odgovorne administracije koja pruža uslugu visokog kvaliteta građanima i privredi, Grad Niš, preko Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj sprovodi projekat „Podrška za planiranje i programsko budžetiranje na lokalnom niovu“, koji predstavlja tehničku podršku Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji preko Stalne konferencije gradova i opština (SKGO).

15

„Zdravlje invalida rada“

Da bi se povećala dostupnost pružanja zdravstvene i socijalne zaštite članovima Udruženja invalida rada u cilju unapređenja i poboljšanja njihovog opšteg zdravlja i socijalnog blagostanja, Grad Niš sprovodi projekat „Zdravlje invalida rada“. Nosilac projekta je Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika „Niš“. Vrednost projekta, koji se finansira iz budžeta Grada Niša, je 5.000.000 dinara.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.