Projekti u realizaciji

Grad Niš je, posredstvom Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, pokrenuo niz projekata koji su u toku i čija će se realizacija nastaviti i narednih godina, a čiji je fokus na osnaživanju lokalne zajednice i stvaranju razvojne osnove za poboljšanje uslova života građana. Očekuje se da, nakon realizacije svih projekata na kojima Kancelarija radi, višestruke benefite imaju, kako Grad Niš, tako i šira društvena zajednica.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.