Obeležavanje Evropske nedelje lokalne demokratije u Nišu

Grad Niš uključio se u obeležavanje ovogodišnje Evropske nedelje lokalne demokratije čija je tema “Lokalna demokratija: izgradnja poverenja, ko-dizajniranje lokalne demokratije zajedno sa građanima i praktikovanje otvorene uprave”, od 12 do 18. oktobra.

Evropska nedelja lokalne demokratije (ENLD) je godišnji evropski događaj u koordinaciji Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti. Lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope i njihova udruženja pozvani su da registruju i organizuju javne događaje kako bi promovisali i podstakli demokratsko učešće na lokalnom nivou.

Ova inicijativa ima za cilj dalje širenje univerzalnih vrednosti Saveta Evrope, kao što su demokratija i ljudska prava, kao i da učesnicima ponudi priliku da se uključe u evropsku mrežu koja je angažovana u promovisanju učešća građana na lokalnom nivou.

U Evropskoj nedelji lokalne demokratije u gradu Nišu biće pokrenuta kampanja za uključivanje građana u proces izade Plana razvoja grada Niša 2021-2027. godine. Kampanja ima za cilj podizanje svesti za učešće građana i otpočinjanje procesa. Kampanja će započeti predstavljanjem Konzul platforme za uključivanje građana široj javnosti i pokretanjem promotivne kampanje na socijalnim mrežama i u medijima. Konzul platforma, koju koristi 135 institucija u 35 zemalja,   omogućiće on line debate, predloge i glasanje o svim pitanjima od interesa za građane i zajednicu.

Kako bi se dve ključne grupe, a to su mladi i stručna lica, zainteresovale  za proces izrade Plana razvoja grada Niša,  u petak, 16. oktobra, biće održana placemaking radionica za stručna lica i predstavnike vlasti na temu –Niš na reci. Radionica ima za cilj pokretanje participativnog planiranja uređenja obale Nišave na potezu od Jagodin male do mosta kod Tvrđave. Tokom radionice će se predstaviti celokupan plan aktivnosti u procesu uključivanja građana kao i Konzul platforma i kampanja na socijalnim mrežama

Izrada plana razvoja jedna je od aktivnosti u okviru projekta pod nazivom „Budući gradovi jugoistočne Evrope“.  Projekat sprovodi Privredna komora Srbije, Centar za cirkularnu ekonomiju, uz podršku EIT Climate-KIC-a. Cilj projekta je  ubrzavanje i olakšavanje sistemskih promena kroz inovacije kako bi se postigao bolji kvalitet života građana i duboka dekarbonizacija u oblastima ljudskih aktivnosti koje imaju kritičan efekat na emisiju gasova sa efektom staklene bašte.

Investirate u Nišu?

KLER - vaša adresa za investicije.