INFRASTRUCTURE PROJECTS IN IMPLEMENTATION

Научно-технолошки парк Ниш

Изградње Вишенаменске лабораторијске ламеле у склопу Електронског факултета – Фаза 2

Кратак опис:

 • Креирање Отвореног простора за реализацију пројеката (студенти, наставни кадар, привреда).
 • Креирање простора за подршку студентског/наставничког предузетништва.
 • Стварање просторних услова за реализацију новог вида образовања (академско пројектно дуално образовање) уз тешњу везу са локалним компанијама.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Влада Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Европска инвестициона банка, Пројекат „Истраживање и развој у јавном сектору“

Укупна вредност пројекта: 624.000.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 6.500.000,00 РСД

Очекивани рок завршетка: 2020.година

________________________________________________________________________

Научно-технолошки парк Ниш

Изградње и формирања научно-технолошког парка (НТП Ниш) – Фаза 3 НТП

Кратак опис:

 • обезбеђење инфраструктуре и услуга за помоћ иновативним предузећима у остваривању пословних успеха на тржишту високих технологија.
 • Иновативне фирме добијају специфичну опрему на услужно коришћење како би иницијална улагања фирми била нижа.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Влада Републике Србије, Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Европска инвестициона банка, Пројекат „Истраживање и развој у јавном сектору“

Укупна вредност пројекта: 1.200.000.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 7.500.000,00 РСД

Очекивани рок завршетка: 2020. година

________________________________________________________________________________________________

Сакупљање и прерада отпадних вода у Граду Нишу

Кратак опис:

Израда пројектно-техничке документације за припрему пројекта до фазе номиновања пројекта за национално ИПА финансирање  и  изградња и то :

1.Постројење за пречишћавање отпадних вода (ППОВ) Ниш

2.ППОВ Ниш – додатни третман муља

3.Главни колектори до ППОВ Ниш

4.Реконструкција колектора у Нишу (14,1км)

5.Проширење колекторске мреже (20,2км)

6.Постројење за пречишћавање питке воде Медијана – третман воде од прања филтера

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи:

Пројектно-техничка докуемнтација: Шведска агенција за међународну развојну сарадњу (SIDA), кроз програм „Подршка развоју инвестиција у области заштите животне средине“ („PEID“). Министарство пољопривреде и заштиту животне средине Републике Србије

Извођење радова: Национално ИПА Програмирање (Европска Унија)

Укупна вредност пројекта: 805.000,00 ЕУР (пројектно техничка документација) 55.000.000,00 ЕУР  реализација инвестиције. УКУПНО 6.696.600.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

Очекивани рок завршетка: Децембар 2019. године (пројектно-техничка)

________________________________________________________________________________________________________________________________

Реконструкција фасада у НишуПартија II

Кратак опис: Зграда ,,Задужбина Ђоке Јовановића“, Народне библиотеке „Стеван Сремац“ – нови део објекта. Рестаураторско-конзерваторски радови, санација и текуће одржавање сходно стању објеката, декоративна расвета на ,,Задужбини Ђоке Јовановића“, сви објекти су под заштитом Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Влада Републике Србије

Укупна вредност пројекта: 16.691.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Реконструкција фасада у НишуПартија III

Кратак опис: Текуће одржавање објеката у власништву Града Ниша, рестаураторско-конзерваторски радови, санација и текуће одржавање сходно стању објеката, декоративна расвета.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Влада Републике Србије

Укупна вредност пројекта: 60.000.000,00 РСД.

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

Очекивани рок завршетка:  децембар 2018

________________________________________________________________________________________________________________________

Ревитализација Нишке тврђаве-фаза II

Кратак опис:

 1.  Уређење спортског терена „Ровче“
 2.  Уређење Летње позорнице
 3.  Партерно уређење „Дечијег игралишта“

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарсто трговине, туризма и телекомуникација 100%, Јавни конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години

Укупна вредност пројекта: 60.000.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

Очекивани рок завршетка: Новембар 2018.године

___________________________________________________________________________________________________________________________

Инвестиционо одржавање, санација и унапређење енергетске ефикасности објекта Основне школе „Вожд Карађорђе“

Кратак опис:

 • Спољна столарија на старом делу школе
 • Комплетна столарија на новом делу школе
 • Унутрашња столарија која претходно није санирана или недостаје
 • Оштећени подови и подови који нису замењени у претходним санацијама сваки према својој намени
 • Санација фасаде
 • Замена оштећених олука и израда челичних штитника
 • Санација и кречење унутрашњих зидова
 • Остале позиције за које  пројектант детаљним  прегледом  објекта  сматра потребним

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Пројекат се финансира преко Канцеларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, ПРОГРАМ: Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите

Укупна вредност пројекта: 42.000.000 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

Очекивани рок завршетка: Крај 2018. године

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Инвестиционо одржавање, санација и унапређење енергетске ефикасности објекта Гимназије „Светозар Марковић“ у Нишу

Кратак опис: Радови на инвестиционом одржавању, адаптацији и санацији се изводе у циљу побољшања услова коришћења објекта, промене организације простора у делу објекта, поправке и замене појединих оштећених делова инсталације и опреме.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Пројекат се финансира преко Канцаларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, ПРОГРАМ: Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите

Укупна вредност пројекта: 48.000.000 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

Очекивани рок завршетка: Крај 2018. године

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Адаптације крова за објекат Дома здравља Ниш

Кратак опис: Реконструкција финалног кровног покривача – уградњом хидроизолационе еластичне ПВЦ мембране.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Влада Републике Србије, ПРОГРАМ: Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите

Укупна вредност пројекта: 15.956.379,60 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем

Кратак опис:

1. Изградња саобраћајне инфраструктурне мреже у дужини од 2623 м.

2. Изградња пешачке инфраструктурне мреже у дужини од 5246 м .

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарсто привреде, Програм: Градимо заједно

Укупна вредност пројекта: 132.154.002,62 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 77.089.834,86 РСД

Очекивани рок завршетка: Фебруар/Март 2018. године

__________________________________________________________________________________________________________

Изградња саобраћајнице између Булевара 12. фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу, општина Црвени Крст

Кратак опис: Изградња магистралне саобраћајнице која спаја два булевара и која је део саобраћајног прстена око ужег градског језгра у укупној дужини од 535.19m.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарсто привреде, Програм: Градимо заједно

Укупна вредност пројекта: 56.604.489,54 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 33.019.285,57 РСД

Очекивани рок завршетка: Фебруар/Март 2018. године

__________________________________________________________________________________________________________________________

Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља

Кратак опис:

-инфраструктурно опремање локације (водовод, канализација, улично осветљење),

-изградња стамбених објеката за 50 ромских породица,

-избор најугроженијих породица који ће бити спроведен на основу конкурса и рангирање по претходно дефинисаним критеријумима,

-формирање савета грађана насеља

-едукативне радионице о могућностима подршке и помоћи општине и државе.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте – Партнери: „ЈУРОМ центар“, „Освит“ и „Клуб Толеранција“.

Извор помоћи: Буџет Републике Србије

Укупна вредност пројекта: 148.546.657,20 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 34.418.260,00 РСД

Очекивани рок завршетка:  06.02.2019. године

_________________________________________________________________________________________________________________

Доградња специјализованих учионица и фискултурне сале у ОШ Мирослав Антић

Кратак опис: Доградња специјализованих учионица и фискултурне сале у ОШ Мирослав Антић, као и извођење машинских радова, електро радова, радова на водоводу и канализацији као и радова на дојави од пожара.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарство привреде

Укупна вредност пројекта: 77.994.726,16 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 15.330.150,16 РСД

Очекивани рок завршетка: Крај 2018. године

___________________________________________________________________________________________________________________________

Ревитализација бедема-ескарпи нишке Тврђаве

Кратак опис: Радови на бедемима-ескарпама тврђаве обухватају санацију и конзерваторско-рестаураторске радове па бедемима од источног бастиона Б6, преко Видин и Београдске до Стамбол капије. као и бедема тврђавског рова    контраескарпе од садашњих тениских терена до Главне аутобуске станице. Радови обухватају главне делове фортификациије Нишке тврђаве и елементе директно ослоњене на њих.  То су: зидови косих ескарпи бедема и бастиона, конзерваторско рестаураторски радови на остацима осматрачница на угловима бастиона, зидови унутрашњих ескарпи бедема и контраеекарпи рова и конзерваторско-рестаураторских радова на улазним капијама.

Носилац имплементације:  Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи:  Министарство привреде Републике Србије, Програм: Градимо заједно

Укупна вредност пројекта:  96.044.517,95 динара са ПДВ-ом

Учешће Града Ниша на пројекту:  56.025.968,80 динара са ПДВ-ом

Очекивани рок завршетка:  Децембар 2018. године

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Изградња стрељане за потребе регионалног школског стрељачког спорта

Кратак опис:

а) Реконструкција и адаптација дела приземља објекта

б) Реконструкција постојеће конструкције у приземљу и изградња простора до нивоа завршености објекта без опремања за посебне намене рекрације.

в) Доградња спратне етаже — предвиђена је рамовска конструкција са распоном од 22м, без средњих ослонаца, где се планира изградња стрељане за ваздушно оружје капацитета 32 места.

г) Реконструкција фасаде постојећег објекта

д) Реконструкција крова постојећег објекта

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарство привреде Републике Србије, Програм: Градимо заједно

Укупна вредност пројекта: 99.950.000,00 динара са ПДВ-ом

Учешће Града Ниша на пројекту: 58.304.166,66 динара са ПДВ-ом

Очекивани рок завршетка: Почетак 2019. године

____________________________________________________________________________________________________________________________

Пројекат презентације виле са перистилом и изградње заштитне конструкције над њом на археолошком налазишту Медијана у Нишу – завршна фаза

Кратак опис: Заштита археолошких остатака архитектонских елемената ових објеката, а пре свега врло вредних подних мозаика и зидног сликарства од штетног дејства атмосферских утицаја кроз изградњу заштитне конструкције над вилом са перистилом од 1100м2.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарство привреде Републике Србије, Програм: Градимо заједно

Укупна вредност пројекта: 27.516.000 динара са ПДВ-ом

Учешће Града Ниша на пројекту: 16.051.000,00 динара са ПДВ-ом

Очекивани рок завршетка: До краја 2018. године

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Реконструкција Дома ”Душко Радовић” у Нишу

Кратак опис:

Реконструкција објекта:

– реконструкцију водоводне и канализационе мреже

– санацију санитарних чворова

– реконструкцију кровне конструкције и кровног покривача

– замену подне облоге у просторијама у којима је то неопходно

– замену унутрашње столарије и делимичну замену спољашње столарије

– санацију фасадне облоге, односно замена фасаде од поцинкованог ТР лима, фасадом енергетски ефикаснијом

– постављање соларних панела на металној подконструкцији ради побољшања енергетске ефикасности објекта

– санацију термотехничких инсталација

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Пројекат се финансира преко Канцаларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, ПРОГРАМ: Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите

Укупна вредност пројекта: 59.616.034,00 динара са ПДВ-ом

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

Очекивани рок завршетка: Октобар 2018. године

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Геронтолошки центар Ниш

Кратак опис:

Планирани радови:

– АДАПТАЦИЈА САНИТАРНИХ ЧВОРОВА СТАРОГ ПАВИЉОНА – СТАМБЕНИ ДЕО И НОВОГ ПАВИЉОНА – СТАМБЕНИ ДЕО

– ЕНЕРГЕТСКА САНАЦИЈА СТАРОГ ПАВИЉОНА – СТАМБЕНИ ДЕО

– ЗАШТИТА ОБЈЕКТА

– ИНСТАЛАЦИЈЕ И КОМУНАЛНИ КАПАЦИТЕТИ ОБЈЕКТА

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Пројекат се финансира преко Канцаларије за управљање јавним улагањима Владе Републике Србије, ПРОГРАМ: Програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите

Укупна вредност пројекта: 32.000.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

Очекивани рок завршетка: Пројектна документација у изради

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Израда техничке документације просторно-функционалне целине ширег окружења Трга Краља Милана у централној зони Града Ниша и израда пројекта за извођење пешачког моста код Тврђаве

Кратак опис: Циљ пројекта је побољшање визуелног идентитета града Ниша, уређењем централне зоне Града, ради повећања његове туристичке конкурентности. Сврха пројекта је створити услове за утврђивање предлога идејног урбанистичког решења са предлогом партерног уређења пешачког моста код Тврђаве, северног дела Трга Краља Милана и западног дела Улице 7. јули у централној зони града Ниша. У складу са тим, овај пројекат је фокусиран на израду следеће техничке документације:

1.Идејно решење за просторно-функционалну целину ширег окружења Трга Краља Милана  у централној зони града Ниша;

2.Пројекат за извођење (ПЗИ) пешачког моста код Тврђаве.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Град Ниш

Укупна вредност пројекта:  600.000,00 динара

Учешће Града Ниша на пројекту:100%

Очекивани рок завршетка: 4 месеца

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Техничка помоћ за унапређење животних и стамбених услова ромске популације у неформалним насељима

НАСЕЉЕ „ЦРВЕНА ЗВЕЗДА“

Кратак опис:

 • Припрема техничке документације у области становања Рома
 • Социјална инклузија ромске популације
 • Циљ пројекта је израда техничке документације на основу које би се изградило стамбено насење са припадајућом инфраструктуром  у ком би становали Роми који тренутно живе у неусловном насељу Црвена звезда.
 • Формира се мобилни тим за социјалну инклузију за потребе реализације и овог  пројекта.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Делегација Европске Уније у Републици Србији

Укупна вредност пројекта: Техничка помоћ

Учешће Града Ниша на пројекту: Нема финансијских обавеза

_______________________________________________________________________________________________________________________________________