DEVELOPMENT PROJECTS IN IMPLEMENTATION

Јачање јавних служби за развој заснован на валоризацији историјског и територијалног наслеђа

Кратак опис: Град Ниш учествује као партнер у пројекту са француским градом Арлом и Саветом департмана Жиронд (град Бордо). Циљ пројекта је веће учешће прихода који потичу од туризма, услуга, угоститељства-хотелијерства заснованих на валоризацији градитељског и природног наслеђа Града Ниша. Пројекат је подржан од стране Министарства спољних послова Француске.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Француско Министарство за спољне послове и међународну сарадњу (МАЕДИ), Позив за пројекте француског Министарства спољних послова за 2016

Укупна вредност пројекта: 4.375.360,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 1.082.400 РСД

Очекивани рок завршетка: У периоду од 2016-2018

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Тестирање трансфера дознака српске дијаспоре путем „blockchain технологије

Кратак опис:

-Олакшање и појефтињење трансфера дознака од стране физичких лица у иностранству ка индивидуалним примаоцима у Србији коришћењем иновативне „блокчејн“ („ blockchain”) технологије.

-Пуна транспарентност трансакција.

-Проширење примене „блокчејн“ технолошког решења на друге аспекте рада јавних институција попут дистрибуције социјалне помоћи, пензија и сл.

-Допринос дигитализацији као једном од стратешких приоритета Владе Републике Србије, уз увођење високих стандарда транспарентности и одговорности у раду јавних институција.

Носилац имплементације: Програм Уједињених нација за развој, Партнер: Град Ниш, Програм Уједињених Нација за развој – УНДП

Извор помоћи: Уједињене Нације

Укупна вредност пројекта: 10.200.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 203.403,00 РСД

Очекивани рок завршетка: 31.9.2018.

Детаљније информације доступне су на порталу  www.sigurnoilako.rs.

форма за унос података налази се на адреси:
http://www.ni.rs/doznake-iz-dijaspore-zasnovane-na-blokcein-tehnologiji-za-grad-nis/

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Трећи програм активности ЕУ у области здравства (2014-2020)

Кратак опис:

Град Ниш у сарадњи са седам здравствених установа:

1.Завод за здравствену заштиту радника “Ниш” у Нишу

2.Дом здравља Ниш

3.Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш

4.Институт за јавно здравље Ниш

5.Завод за здравствену заштиту студената Ниш

6.Клиника за стоматологију Ниш

7.Здравствена установа Апотека Ниш

ЦИЉЕВИ;

  1. Промоција здравља, превенција болести и подршка здравим стиловима живота, узимајући у обзир принципе из документа СЗО „Здравље у свим политикама“
  2. Заштита грађана Уније од озбиљних прекограничних претњи по здравље
  3. Допринос иновативним, ефикасним и одрживим здравственим системима
  4. Повећање доступности и унапређење квалитета здравствене заштите грађана Европске уније

 

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: ЕУ

Укупна вредност пројекта:  Максимални износ за сваку ERN 20.000 €, ЕУ финансира највише 60% оправданих трошкова – координатору за спровођење и имплементацију активности ради постизања циљева

Учешће Града Ниша на пројекту:  40% оправданих трошкова

Очекивани рок завршетка: До 2020. године

_______________________________________________________________________________________________________________________________

EXCHANGE 5 – Подршка за планирање и програмско буџетирање на локалу

Кратак опис: Подршка неопходна граду Нишу у унапређењу програмског буџета, координација процеса као и период који ће подршка обухватити. Дефинисана је динамика техничке подршке у унапређењу програмског буџета и извештавање о резултатима програма. Основан је Тим за израду програмског буџета. Потписан је Меморандум о разумевању између Exchange 5 Програма и града Ниша. Одржане су радионице за лица одговорна за примену програмског и капиталног буџетирања код директних и индиректних буџетских корисника.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Делегација Европске Уније у Републици Србији

Укупна вредност пројекта: Техничка подршка

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Виртуозна презентација вишеслојног културног идентитета модерног Ниша

Кратак опис: Пројектом је предвиђено интегрисање капиталних планираних културних догађаја у 2018.години кроз један пројекат, које су већ у плану и програму за 2018.годину и представљају учешће Града Ниша на пројекту, уз суфинансирање Министарства културе под пројеката  „Радови на  уређењу гледалишта Луткарског позоришта у Нишу (замена подова и седишта у позоришној сали)“  „Пројекат археолошких истраживања, презентације, планирања и радова на археолошком парку „Медиана“ и  „Реконструкција зграде Музеја на археолошком налазишту Медијана“.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарство културе Републике Србије, Градови у фокусу 2018

Укупна вредност пројекта: 137.430.971,69 динара

Учешће Града Ниша на пројекту: 54.019.839,69 динара

Очекивани рок завршетка: јануар/фебруар 2019.

________________________________________________________________________________________________________________________

Подршка социо-економској стабилности у региону западног Балкана

Кратак опис: Пројекат има за циљ повећање капацитета економски и социјално угрожених група становништва и њихово пуно укључивање у друштво. Пројекат се заснива на образовној и економској подршци локалном развоју Града Ниша, уз примену механизама за оснаживање развоја микро бизниса у Граду. У оквиру Програма биће подржано најмање 50 микро бизниса у Нишу у њиховом намерама за започињање или развој пословних делатности.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Влада Републике Немачке – реализује HELP-Hilfe zur Selbsthilfe e.V.

Укупна вредност пројекта: 120.000,00 €

Учешће Града Ниша на пројекту: 48.000,00 €

Очекивани рок завршетка: Од дана потписивања Уговора дo 31.12.2018. године

_________________________________________________________________________________________________________________________

Анализа стања и припремне активности за израду социјалних карата породица бораца учесника оружаних сукоба деведестих година на територији града Ниша

Носилац имплементације: Центар за социјални рад ,,Свети Сава“ Ниш

Извор помоћи: Град Ниш

Укупна вредност пројекта: 4.263.429,56 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 2.131.714,78 РСД

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих

Подршка иновационим технологијама и помоћ стартап компанијама

 

Кратак опис:

  • Поспешивање раста сектора микро и МСП иновативног технолошког предузетништва, јачањем капацитета Центра за иновативно предузетништво младих.
  • Побољшање квалитета услуга које се нуде станарима и повећање шанси за успех њихових компанија.
  • У складу са политиком Владе Републике Србије везан за промоцију техничких факултета и привлачење нових и повећање броја дипломираних студената.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Град Ниш

Укупна вредност пројекта: 6.000.000,00 динара

Учешће Града Ниша на пројекту: 100%

Очекивани рок завршетка: 18 месеци

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Развој туризма – Дани бурека у Нишу

Кратак опис: Промоција туристичких производа и туристичко-угоститељске понуде града Ниша кроз организацију манифестације Дани бурека са пратећим музичко сценским садржајима.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Град Ниш

Укупна вредност пројекта: 760.000,00 динара

Учешће Града Ниша на пројекту: 380.000,00 динара

________________________________________________________________________________________________________________________________

Промовисање доброг управљања и оснаживање ромске заједнице на локалним нивоу

Кратак опис:

  • Изградња политичке воље и одрживих политика кроз ангажовање локалних власти у унапређењу демократске јавне управе и подстицању локалних ромских заједница у јачању капацитета, како би Роми и Ромкиње допринели креирању, имплементацији и прац́ењу планова и пројеката који се односе на њих.
  • Оснаживање ромске заједнице.
  • Јачање посвећености институција, њихових капацитета, знања и вештина у раду на инклузији Рома и Ромкиња и примени концепта добре управе.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Европска Унија, Савет Европе, ПРОГРАМ „ROMACTED“

Укупна вредност пројекта: Техничка помоћ

Учешће Града Ниша на пројекту: Нема финансијских обавеза

Очекивани рок завршетка: 3 године

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Информисање без блокаде за све младе

Кратак опис: Спровођење практичних и теоријских обука младих о начинима информисања младих путем медија и других алата, као и унапређивању вештине усмене и писане комуникације. Обука обухвата шест радионица (обављаће се викендом) у периоду од маја до јула, и други део од септембра до децембра 2017. године.  Практични део подразумева интерактивне едукације у оквиру инфо центра Канцеларије за младе, а теоријски део  обуку путем интернета.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарство омладине и спорта Републике Србије

Укупна вредност пројекта: 2.350.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 2.350.000,00 РСД

_________________________________________________________________________________________________________________