COMPLETED INFRASTRUCTURE PROJECTS

Реконструкција фасада у НишуПартија I

Кратак опис: Народно позориште, Народни музеј, Народна библиотека „Стеван Сремац“, Нишки симфонијски оркестар, Задужбина Милорада Васића.

Радови на текућем одржавању и рестаураторско-конзерваторски радови, декоративна расвета, сви објекти под заштитом Завода за заштиту споменика културе Ниш.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Буџет Републике Србије

Укупна вредност пројекта: 38.701.000,00 РСД.

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

_______________________________________________

Ревитализација Нишке тврђаве-фаза I

Кратак опис: Уређење летње позорнице – гледалишта и замене столица савременијим склапајућим и уређење гардеробе за глумце и извођаче.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарсто трговине, туризма и телекомуникација 100%

Јавни конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у 2017. години

Укупна вредност пројекта: 15.000.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

_________________________________________________________

Пројекат „Научно-технолошког парка Ниш“

Изградње и формирања Студентског центра за иновативно предузетништво у згради Електронског факултета – Фаза 1 НТП

Кратак опис: Циљ оснивања и функционисања Start-up центар ДОО Ниш је: стварање услова и креирање амбијента за развој иновативних старт-ап компанија, као и спин-оф тимова са потенцијалом да прерасту у будуће станаре Научно – технолошког парка Ниш, и самим тим поспешивање раста сектора МСП, запошљавања и спречавања одлива мозгова, и унапређивања инжењерског образовања.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарски ИТ Савет Републике Србије

Укупна вредност пројекта: 40.217.000 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

____________________________________________________________________________________________________

Пројекат „Санација и реконструкција Дома здравља Ниш

Кратак опис: Реконструкција водоводне и канализационе мреже, 110 мокрих  чворова, укупна површина 16.000м2, замена 576 прозора,  сређивање фасада, реконструкција тротоара, израда  хидроизолације и санација крова, изградња термосоларног  постројења, и постављање термоизолационе завршне плоче  око целог објекта.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Канцеларија за управљање јавним улагањима, програм обнове и унапређења објеката јавне намене у јавној својини у области образовања, здравства и социјалне заштите

Укупна вредност пројекта: 110.663.607,88 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0,00 РСД

__________________________________________________________________________________________

Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово

Изградња водоводне мреже, канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода у радној зони фабрике Леони

Кратак опис: Подршка развоју пословне инфраструктуре и стварање повољних услова за привлачење инвестиција, формирањем и уређењем пословне зоне „Доње Међурово – Леони“ кроз успостављање система водоснабдевања (31м) и контролисано одвођење атмосферских (714,5м) и употребљених вода (444м).

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Министарство привреде, програм: Градимо заједно

Укупна вредност пројекта: 47.088.810,72 РСД са ПДВ-ом

Учешће Града Ниша на пројекту: 26.197.645,62 РСД са ПДВ-ом

__________________________________________________________________________________________________________________________

Пројекат „Изградња дела регионалног водоводног система Пуста река – I фаза пројекта

Повезивање система Пуста река са системом НИВОС-Водоснабдевање села Белотинац, изградња везног цевовода Горње Међурово-Белотинац-Град Ниш

Кратак опис: припрема дела регионалног водоводног система Пуста река и НИВОС-а за међусобну конекцију код Горњег Међурова, као и решавање проблема водоснабдевања насељеног места Белотинац.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: Буџет Града Ниша

Укупна вредност пројекта: 5.000.000,00 РСД са ПДВ-ом

Учешће Града Ниша на пројекту: 5.000.000,00 РСД

Очекивани рок завршетка: фебруар 2018

_______________________________________________________________________________________________________________________