ФОРУМ НАПРЕДНИХ ТЕХНОЛОГИЈА 2015

fnt_logo

О Форуму напредних технологија –потенцијали Града Ниша

Први “Форум  напредних технологија – Потенцијали града Ниша”   одржан је 13. и 14. октобра,  у Нишу, на Електронском факултету.  Организатор скупа био је Град Ниш а  суорганизатори  Регионална привредна комора Ниш, Електронски факултет Универзитета у Нишу, Национална служба за запошљавање – филијала Ниш и Кластер напредних технологија НиКат, уз учешће 25 партнерских организација. Званични партнер Форума, који се одржао паралелно са научном конференцијом ТЕЛСИКС, био је ТЕЛЕКОМ Србија. Циљ организације Форума, који треба да постане годишња манифестација,  је презентација Града Ниша  као центра напредних технологија,  на бази постојећих институционалних и производних ресурса у области напредних технологија и њихово представљање надлежним министарставима, истраживачко-развојним институцијама, донаторској и дипломатској заједници…више о Форуму НТ 2015

Учесници Форума напредних технологија 2015 године