СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА

pdf-icon

Стратегија и политика развоја индустрије РС за период 2011-2020. године

pdf-icon

Акциони план за спровођење стратегије за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за 2015. са пројекцијом за 2016. годину

pdf-icon

Стратегија за подршку развоја малих и средњих предузећа, предузетништва и конкурентности за период 2015-2020. године

pdf-icon

Национална стратегија одрживог развоја за период 2008-2017. године

pdf-icon

Стратегија развоја и подршке индустрији информационих технологија

pdf-icon

Стратегија развоја слободних зона у РС за период 2011-2016. године

pdf-icon

Национална стратегија привредног развоја за период 2006-2012. године

pdf-icon

План руралног развоја нишавског округа за период 2012- 2021. године

pdf-icon

Ревизија стратегије развоја Града Ниша за период 2009-2020. године

pdf-icon

Програм развоја Града Ниша за 2016. годину

pdf-icon

Акциони план развоја Града Ниша за период 2015-2020. године

pdf-icon

Локални план управљања отпадом на територији Града Ниша за период 2011-2021. године

pdf-icon

Стратегија развоја туризма Града Ниша за период 2009-2016. године

pdf-icon

Стратегија развоја малих и средњих предузећа и предузетништва Града Ниша за период 2009-2013. године

pdf-icon

Стратегија безбедности Града Ниша за 2010. годину