ПРОЈЕКТИ

Назив пројекта и активности
Вредност пројекта
Носилац активности / коментар
 
Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода Ниш7.000.000.000,00
805.000 ЕУР документација
Град Ниш Донатор:
СИДА/ ЕПТИСА - документација,
ЕУ, ЕИБ - изградња
Детаљније о пројекту
Инфраструктурно опремање радне зоне Доње Међурово-“Изградња водоводне мреже,канализационе мреже употребљених вода и канализационе мреже атмосферских вода у радној зони фабрике Леони“
62.018.406,97
Министарство привреде
Детаљније о пројекту
Изградња саобраћајнице између Булевара 12.Фебруар и Булевара Никола Тесла у Нишу, општина Црвени Крст
103.309.253,93
Министарство привреде
Детаљније о пројекту
Изградња коловоза и тротоара у комплексу Лозни Калем
156.310.524,13
Министарство привреде
Детаљније о пројекту
Израда пројектно техничке докуметација за инфраструктурно опремање комплекса „Центар за виноградарство“ у индустријској зони „Исток“ у Нишу
4.987.903,20
Министарство привреде
Детаљније о пројекту
Повезивање система Пуста река са системом НИВОС прва фаза - Водоснабдевање села Белотинац
5.000.000,00
Регионална развојна агенција Југ
Детаљније о пројекту
Научно - технолошки парк Ниш
1.915.500.000,00
Влада Републике Србија
Пројекат је одобрен

Детаљније о пројекту
Ревитализација фасада у центру Ниша
210.000.000,00Влада Републике СрбијаДетаљније о пројекту