АНКЕТА И АНАЛИЗА

PROJEKAT Br. III 44007

Ministarstva za nauku, istraživanje i  tehnološki razvoj Republike Srbije

Predmet istraživanja je analiza relevantnih kriterijuma za ocenu poslovnog okruženja na lokalnom nivou. Reč je isključivo o kriterijumima čija ispunjenost spada u domen rada lokalne samouprave. Kriterijumi koji spadaju u ingerencije republičkih institucija (npr. poreske olakšice, ili subvencije) neće biti uključene u ovo istraživanje. Popunjavanjem upitnika i Vaše mišljenje će biti uključeno u analizu ovog važnog pitanja. Identitet ispitanika je anoniman za korisnike rezultata i jedino vidljiv istraživačima – realizatorima projekta. Cilj istraživanja je utvrditi ekonomsku politiku na lokalnom nivou, kojom bi sami organi lokalne samouprave, nezavisno od republičkih institucija, mogli da doprinesu poboljšanju poslovne klime i time utiču na povećanje privredne aktivnosti.


PROJECT No III 44007

The subject of the research is to analyze the relevant criteria for assessment of the business environment at the local level. It is solely on criteria the fulfillment of which falls within the scope of local government competences. The criteria that fall within the jurisdiction of national institutions (e.g. tax reliefs or subsidies) will not be included in this study. By filling in the questionnaire, your opinion will be included in the analysis of this important issue. The identity of the examinees is anonymous to the users of the results and visible only to the researchers – project implementers. The aim of the research is to determine the economic policy at the local level, which, when used by the local government, independent of national institutions, could contribute to improving the business climate, thus affecting the increase in economic activity.