Objava tendera: “INFRASTRUKTURNI RADOVI NA IZGRADNJI PORODIČNIH STAMBENIH ZGRADA U OKVIRU LOKACIJE ZA PROJEKAT ODRŽIVI MODEL REŠAVANJA NEUSLOVNIH ROMSKIH NASELJA“ Ref. Broj EuropeAid/138222/ID/ACT/R/48-00-00207/2015-28-11/008

You may also like...

%d bloggers like this: