Јавни позив: Инфраструктурни радови на изградњи породичних стамбених објеката на локацији за пројекат “Одрживи модел решавања неусловних ромских насеља” Референца публикације: EuropeAid/138222/ID/ACT/R/48-00-00207/2015-28-11/008

You may also like...

%d bloggers like this: