СТАРТАП ЦЕНТАР

Подизање капацитета Центра за иновативно предузетништво младих

Центар је формиран на иницијативу и уз подршку Кабинета Председника Владе Републике Србије и представља први овакав простор направљен у Србији. Уговор о оснивању је 05.12.2017. године потписан између Града Ниша и Електронског факултета.

Циљ Пројекта је поспешивање раста сектора микро и МСП иновативног технолошког предузетништва, јачањем капацитета Центра за иновативно предузетништво младих.

На локалном и регионалном нивоу, Центар има улогу инструмента за подстицај раста нивоа запослености, трансфера технологије и иновација, а тиме и бржег развоја подручја.

Укупна вредност пројекта је 6.000.000 динара, а Град Ниш Пројекат финансира у целости.