РЕАЛИЗОВАНИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Економска активност и перформансе привреде Града Ниша и његов значај за привредне активности Региона Јужне и Источне Србије

Кратак опис: Повезане су све званичне базе Републичког завода за статистику, Националне службе за запошљавање, Агенције за привредне регистре, као и базе података локалних самоуправа о инвестиционим активностима на њиховој територији, детерминисане су кљ. делатности које генеришу приходе на овом подручју и предложене су могуће подстицајне мере. Извршена је и детаљна анализа тржишта рада, периода проналажења запослења, у зависности од степена образовања и обр. профила.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: САНУ, Огранак у Нишу – нефинансијка

Укупна вредност пројекта: 500.000,00 РСД са ПДВ-ом

Учешће Града Ниша на пројекту: 100%

Очекивани рок завршетка:  Завршен децембра 2017

___________________________________________________________________________________________________________________________

Повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама

Кратак опис: Општи циљ пројекта је повећање делотворности политике запошљавања према угроженим групама, што доприноси јачању институција и општем друштвено-економском развоју у Србији, на основу виших стопа запошљавања, као и успостављању конкурентније радне снаге и повећању социјалног укључивања особа из угрожених група. Поред обавезе уступања простора на коришћење Град Ниш је наведеним споразумима и анексима споразума преузео и обавезе обезбеђења одржавање хигијене у просторијама, редовну доставу рачуна и оперативних трошкова у првих 12 месеци, обавезу обезбеђења одрживости Клуба за тражење посла, Центра за информисање и професионално саветовање и Самоуслужних радних станица у оквиру спровођења активних мера политике запошљавања на нивоу локалне самоуправе, након завршетка пројекта.

Носилац имплементације: Национална служба за запошљавање Крагујевац, Партнер:  Град Ниш

Извор помоћи: Средства ЕУ преко Делегације Европске уније у Србији

Укупна вредност пројекта: Техничка помоћ

Учешће Града Ниша на пројекту: Нема финансијских обавеза

Очекивани рок завршетка: Завршен јануара 2018.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Пројекат друштвено-одговорног пословања и сарадње са локалном заједницом компаније „Лукоил Србија“ АД: Добра енергија покреће добра дела

Кратак опис: На територији града Ниша у сaрaдњи сa грaдском упрaвом изaбрaнe су две установе којима јe Лукоил упутио помоћ – Цeнтaр зa пoрoдични смeштaj и усвojeњe и Устaнoвa зa днeвни бoрaвaк дeцe, Ниш и oмлaдинe oмeтeнe у рaзвojу „Maрa“. Грађани Нишa су били активно укључени у акцију и својим гласовима допринели да се фонд у вредности oд 500.000 динара расподели тако, што је установа која је прикупила више гласова (ЦПСУ) добила опрему и друге потрепштине по сопственом избору у висини 300.000 динара, а другопласирана установа („Мара“)  у висини 200.000 динара.

Носилац имплементације: Град Ниш, Канцеларија за локални економски развој и пројекте

Извор помоћи: „Лукоил Србија“ АД

Укупна вредност пројекта: 500.000,00 РСД

Учешће Града Ниша на пројекту: 0

Очекивани рок завршетка: ЗАВРШЕН