ПРИВРЕДНО ЕКОНОМСКИ САВЕТ ГРАДА НИША

Привредно економски – савет Града Ниша је стално радно тело Градског Већа, које прати спровођење планова и програма локалног економског развоја, даје иницијативе везане за економски развој и мишљења о приоритетним пројектима, прати активности на промовисању привредних потенцијала и разматра стратегије економског развоја.Чланови су изабрани из редова привредника, стручњака из области економије, предузетника и чланова њихових удружења, представника Универзитета, удружења грађана, градских општина, месних заједница. Чланове је именовало Градско веће, решењем Градоначелника, док су делокруг и начин рада  дефинисани Пословником о раду Градског већа. Стручне и административне послове за потребе савета обавља Канцеларија за локални економски развој и пројекте.

ИНИЦИЈАТИВЕ

 1. Иницијатива о промени генералног урбанистичког плана
 2. Иницијатива за промену такси за коришћење јавних површина
 3. Промена одлуке о надокнадама за коришћење јавних површина
 4. Иницијатива за конкурисање свих ммсп предузећа са делимичним српским власништвом за ПЛЕР
 5. Нишки кластер напредних технологија – иницијатива
 6. Иницијатива за прерасподелу средстава по мерама ПЛЕР 2018
 7. Одлука о прерасподели средстава ПЛЕР 2018

ЗАПИСНИЦИ СА СЕДНИЦА ПЕС-а

 1. Записник са 1. седнице ПЕС-а
 2. Записник са 2. седнице ПЕС-а
 3. Записник са 3. седнице ПЕС-а
 4. Записник са 4. седнице ПЕС-а
 5. Записник са 5. седнице ПЕС-а
 6. Записник са 6. седнице ПЕС-а
 7. Записник са 7. седнице ПЕС-а
 8. Записник са 8. седнице ПЕС-а
 9. Записник са 9. седнице ПЕС-а

Контакт особа задужена за обављање стручних и административних послова за потребе Привредно – економског савета

Виолета Тесла

е-mail: tvioleta@gu.ni.rs

телефон: 018 505-516