ОБРАЗОВНИ ПОТЕНЦИЈАЛИ

ЗАШТО НИШ?
Већи број високошколских установа ради у Нишу са акредитованим студијским програмима на свим нивоима студија
Бројан и квалитетан наставни кадар
Велики број истраживача
Велики број лабораторија са адекватном опремом
Адекватне просторне могућности
Велики број домаћих и међународних пројеката
Постоји сарадња са привредом
Велики број домаћих и иностраних партнера
Спремни за реализацију и комплексних пројеката
Постоји простор и потреба за даљим унапређењем свих сегмената

 

ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У НИШУ

 

 

logo-pmfПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

www.pmf.ni.ac.rs

pmf-nis

•    ГОДИНА ОСНИВАЊА 2000.
•    АКРЕДИТАЦИЈА  10.4.2009. и 3.4.2015.
Списак акредитованих студијских програма у области напредних технологија
•    Рачунарске науке, ОАС – 54 места
•    Рачунарске науке, МАС – 54 места
•    Рачунарске науке, ДАС – 15 места
•    222 (162 наставника и сарадника (деп.  за рачунарске науке 22))
•    60 ненаставних радника
•    5000 м2 површина зграде
•    Број уписаних студената у последње 3 године по студијским програмима
•    ОАС Рачунарске науке: 160
•    МАС Рачунарске науке: 50
•    ДАС Рачунарске науке: 20
•    Укупан број активних студената на свим нивоима: 230
•    Број рачунарских учионица: 3
•    Број радних места: 60
•    1 наставна лабораторија
•    Не постоји инфраструктура за ДЛС (учење на даљину)
 Наука
•    Област компетенције: Природне науке (математика, физика, хемија, рачунарске науке, биологија, екологија, географија, туризмологија)
•    50 МНТР пројеката са 180 истраживача
•    1 ЕУ пројекат
•    0 пројеката са привредом
Партнерске институције
 •    Федерални споразум са Институтом за теоријску физику (ИЦТП) из Трста
 •    Институт MAX PLANK Минхен, UNESCO Париз и UNESCO-BRESCE Венеција као главни партнери Факултета у координацији сарадње у Југоисточној Европи у области Математичке и Теоријске физике кроз рад Мреже Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics (SEENET-MTP).
 •   Faculty of Natural Sciences and Mathematics, Sts. Cyril and Methodius University, Skopje, Macedonia
 •   Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria
 •   Centro de edafologia y biologia aplicada del segura (CEBAS-CSIC), Campus Universitario de Espinardo, Murcia, Spain
 •   National Institute for Agricultural Research (INRA-SPO), Montpellier, France
 •   School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Trinity College Dublin, College Green, Dublin, Ireland
 •   Department of Chemistry, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway
 •   Faculty of Pharmaceutical Sciences, Tokushima Bunri University, Tokushima, Japan
 •   University “Marie et Pierre Curie”, Paris, France
 •   University of Greenwich, School of Science
 •    Бројни други факултети и институти у Француској, Италији, Данској и Пољској.

 

masinski-fax-sam-logoМАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

www.masfak.ni.ac.rs

gfvgg

•    ГОДИНА ОСНИВАЊА 1960.
•    АКРЕДИТАЦИЈА  10.4.2009. и 3.4.2015.
Списак акредитованих студијских програма у области напредних технологија
•    Машинско инжењерство – ОАС - 240
•    Инжењерски менаџмент – ОАС - 120
•    Енергетика и процесна техника – МАС 24
•    Производно информационе технологије – МАС - 24
•    Машинске конструкције, развој и инжењеринг – МАС - 24
•    Мехатроника и управљање – МАС - 24
•    Сабораћајно машинство, саобраћај и логистика - МАС
•    Инжењерски менаџмент – МАС - 128
•    Машинско инжењерство – ДАС - 25
•    Број активих студената на свим нивоима -  1870
•    95 наставника и сарадника
•    49 ненаставних радника
•    7940 м2 површина зграде 
•    10 рачунарских учионица са 150 радних места
•    6 наставних лабораторија у области напредних технологија
•    Од оснивања до данас:
•    Дипломираних машинских инжењера: 3961
•    Мастер инжењер машинства: 238
•    Магистар наука: 186
•    Доктор наука: 127  
Наука
•    Област компетенције: Машинско инжењерство
•    119 истраживача 
•    24 пројекта ресорног МНТР-а 
•    10 ЕУ пројеката
•    Више десетина пројекта са привредом (више од 20)   
Битнији пројекти
•    Ревитализација постојећих и пројектовање нових микро и мини хидроелектрана на теритоији јуже и југоисточне Србије
•    Истраживање и развој нове врсте ветрогенератора високе енергетске ефикасности
•    Истраживање примене савремеих неконвенционалних технологија у производним предузећима са циљем повећања ефикасности коришћења
•    Развој новог метролошког мерног стуба за карактеризацију турбулентних параметара ветра
•    Тецхницал цхарацтристицс ресеарцхинг оф модерн продуцтс ин мацхине индустрy
•    Енергy wффциенцy, ренеwабле енергy соурцес анд енвиронментал имапцст
•    Партнерске институције
•    Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу
•    Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
•    Технички универзитет Илменау
•    Технички универзитет Берлин
•    Институт за развој производа Карлсрухе   
Научне лабораторије и вреднија опрема
•    Лабораторија за машине алатке и машинску обраду - хидрауличка преса максималне силе 12 МН (1.200 т), ЦНЦ струг марке Гилдемеистер, уредјај за ласерско сечење са YАГ ласером
•    Лабораторија за машинске материјале: електронска универзална машина за испитивање (кидалица) максималне силе 300 кН, металографски микроскоп увећања до 1000 пута
•    Лабораторија за инжењерску метрологију: уређај за мерење храпавости МахрСурф XС-1, мерни претварач за силу и момент при машинској обради Кистлер
•    Лабораторија за управљање ситемима
•    Лабораторија за интелигентне производне системе: 3Д глодалица

 

logo-elfak-nisЕЛЕКТРОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

www.elfak.ni.ac.rs

elektronski_fakultet_nis

•    ГОДИНА ОСНИВАЊА (ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 1960) 1968.
•    АКРЕДИТАЦИЈА  2008, 2013 (на српском и енглеском језику).
Списак акредитованих студијских програма у области напредних технологија
•    И ОАС, Електротехника и рачунарство, модули: Електроенергетика, Електронске компоненте и микросистеми, Рачунарство и информатика,   Управљање системима, Електроника, Телекомуникације
•    480 места    
•    ИИ МАС, студијски програми: Електроенергетика, Електроника и микросистеми, Телекомуникације, Управљање системима, Рачунарство и информатика
•    352 места
•    ИИИ ДАС, Електротехника и рачунарство, модули: Електроенергетика, Електроника и микрорачунарска техника, Метрологија и мерна техника, Нанотехнологије и микросистеми, Примењена математика, Примењена физика, Рачунарство и информатика, Телекомуникације, Теоријска електротехника, Управљање системима.
•    100 места
•    Број активних студената на свим нивоима (школска 2014/2015)- 
•     1424 (ОАС), 145 (МАС), 109 (ДАС)
•    Број запослених 162 (96 наставника и 66 сарадника)
•    99 ненаставних радника
•    22970 м2 укупна корисна површина
•    47 наставних и научних лабораторија у области напредних технологија
•    Постоји инфраструктура за ДЛС (учење на даљину) студије
•    Од оснивања на Факултету:
•    Дипломирало: 6559
•    Магистрирало: 532
•    Докторирало: 252
Наука
•    Област компетенције: техничко-технолошка
•    Гране науке: електротехника, научне дисциплине: аутоматика, електроника, електроенергетика, математика, метрологија и мерна техника, микроелектроника и микросистеми, рачунарство и информатика, примењена физика, телекомуникације, теоријска електротехника, итд.    
•    158 истраживача 
•    37 пројеката МНТР-а
•    16 ЕУ пројеката
•    25 пројеката са привредом 
•    Средства остварена од комерцијалних пројеката у последњих 5 година: 317.331.277,19 РСД
•    Лабораторија за аналогне системе и регулацију електромоторних погона
•    Лабораторија за дигиталне системе и управлјање процесима
•    Лабораторија за аутоматику
•    Лабораторија за роботику и аутоматизацију
•    Лабораторија за моделирање, симулацију и управлјање системима
•    Лабораторија за термовизију
•    Лабораторија за пројектовање електронских кола ЛЕДА
•    Лабораторија за електронику
•    Лабораторија за пројектовање у електроници
•    Лабораторија за дигиталну електронику
•    Лабораторија за микропроцесоре и аквизицију података
•    Лабораторија за енергетску електронику и соларне системе
•    Лабораторија за РФ електронику
•    Лабораторија за електричне машине, електромоторне погоне и вучу
•    Лабораторија за електричне инсталације и осветљење
•    Лабораторија за електроенергетска постројења и технику заштите
•    Лабораторија за електромоторне погоне и вучу
•    Лабораторија за електротехнику
•    Лабораторија за примењену електромагнетику
•    Лабораторија за електромагнетну компатибилност
•    Лабораторија за електрична мерења 
•    Лабораторија за електронска мерења
•    Лабораторија за мерне системе
•    Лабораторија за метрологију и мерне системе
•    Метеролошка лабораторија
•    Лабораторија за микроелектронику и електронске компоненте 
•    Лабораторија за примењену физику 
•    Лабораторија за вакумску и гасну технику 
•    Лабораторија за електротехничке материјале 
•    Лабораторија за моделовање и симулацију микрокомпонената и микросистема
•    Лабораторија за физику
•    Лабораторија за телекомуникације
•    Лабораторија за телекомуникационе системе
•    Лабораторија за акустику
•    Лабораторија за телекомуникационе мреже и обраду сигнала
•    Лабораторија за микроталасну технику и бежичне комуникације
•    Лабораторија за мултимедијалне комуникационе системе
•    Лабораторија за антене и простирања
•    Лабораторија за рачунарску графику и географске информационе системе
•    Лабораторија за паралелне, дистрибуиране и специјализоване рачунарске системе 
•    Лабораторија за интелигентне информационе системе
•    Лабораторија за медицинску информатику
•    Лабораторија за рачунарску интелигенцију и информационе технологије
•    Лабораторија за програмирање и програмске језике
•    Лабораторија за рачунарске системе
•    Лабораторија за системски софтвер и базе података
•    Лабораторија за специјализовани хардвер и софтвер
Партнерске институције
•   University of Dortmund
•   TU Munich
•   University of Bremen
•   Humbolt University Berlin
•   TU Ilmenau
•   University of Kassel
•   University of Hannover
•   TU Cottbus 
•   ABB Switzerland
•   Microsoft Software d.o.o.
•   Tobaco factory Nis – Philip Morris Co.
•    Војска Србије
•   Yugoimport SDPR
•    Више од 25 здравствених установа
•    Републички хидрометеоролошки завод
•    ЕПС 
•    ЕМС
•    Телеком Србија
•    Наиссус Ниш 

 

fakultet-zastite-na-radu-nisФАКУЛТЕТ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

www.znrfak.ni.ac.rs

    Година оснивања 1974.
    АКРЕДИТАЦИЈА 2014.
    Списак акредитованих студијских програма у области напредних технологија
        ОАС, студијски програм Заштита на раду - 180
        ОАС, студијски програм Заштита животне средине – 180
        МАС, студијски програм Инжењерство заштите на раду - 32
        МАС, студијски програм Инжењерство заштите животне средине - 32
        МАС, студијски програм Инжењерство заштите од пожара - 32
        МАС, студијски програм Управљање ванредним ситуацијама - 32
        МАС, студијски програм Управљање комуналним систеимама - 32
        ДАС, студијски програм Инжењерство заштите на раду - 5
        ДАС, студијски програм Инжењерство заштите животне средине - 5
    Број активних студената на свим нивоима: 1561
    35 наставника и 20 сарадника
    36 ненаставних радника
    4375,24 м2 укупна површина зграде
    Број дипломираних студената основних академских студија: 411
    Мастер: 141
    Магистрирало: 288
    Докторирало: 74
    Три рачунарске учионице са 110 радних места
    3 наставне лабораторије у области напредних технологија
Наука
Област компетенције: Природно-математичке, техничко-технолошке и друштвене науке – инжењерство заштите животне средине и заштите на раду, наука о заштити животне средине, менаџмент и бизнис
    35 истраживача
    17 пројеката финансираних од стране МНТР
    21 ЕУ пројекат
    125 пројеката са привредом
Битнији пројекти
    Пројекат ИИИ 43014: Унапређење система мониторинга и процене дуготрајне изложености становништва загађујућим супстанцама у животној средини применом неуронских мрежа
    Пројекат ИИИ 42006: Истраживање и развој енергетски и еколошки високоефективних система полигенерације заснованих на обновљивим изворима енергије
    Пројекат ИИИ 044006: Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини, телекомуникацијама, енергетици, заштитити националне баштине и образовању
    Средства остварена од комерцијалних пројеката у протеклих 5 година: 350.000,00 РСД
Партнерске институције
    Факултет специјалног инжењерства Универзитета у Жилинама, Словачка
    Факултет безбедоносног инжењерства Универзитета у Острави, Чешка
    Академија за образовање кадрова за заштиту, Беч, Аустрија
    Универзитет у Софији „Св. Климент Охридски“, Бугарска
    Факултет за заштиту од пожара и заштиту насеља, Академија при Министарству Унутрашњих Послова, Бугарска
    Корнвел Универзитет, Колеџ за људску екологију, САД
    Међународни независни еколошко-политиколошки универзитет из Москве, Русија
    Факултет заштите на раду и Екологије, Академија рада и социјалних односа, Москва, Русија
    Факултет за хемију и хемијску технологију, Универзитет у Љубљани, Словенија
    Академија за образовање кадрова за заштиту, Беч, Аустрија
    Факултет за заштиту од пожара и цивилну заштиту, Академија при Министарству Унутрашњих Послова, Бугарска
    Lettinga Associates Foundation (LeAF)-независни образовни центар за развој и имплементацију одрживих технологија заштите животне средине, Вагенинген, Холандија
    Универзитет Приморске, Факултет за менаџмент у Копру, Словенија
    Факултет за поморство Котор, Универзитет Црне Горе
    Универзитет Црне Горе, Природно-математички факултет
    UNESCO-IHE институт, Делфт, Холандија
    Црноморски енергетски истраживачки центар, Софија, Бугарска
    Универзитет у Глоучестеру, Челтенхам, Уједињено Краљевство
    Универзитета за рударство и геологију. „Св. Иван Рилски“ Софија, Бугарска
Научне лабораторије
    Лабораторија за електротехнику и електромагнетна зрачења,
    Лабораторија за буку и вибрације,
    Лабораторија за испитивање хемијских параметара радне и животне средине,
    Лабораторија за мониторинг животне средине и енергетску ефикасност,
    Лабораторија за превенцију удесних догађаја,
    Лабораторија за управљање квалитетом ваздуха,
    Лабораторија заштите од пожара

 

logo-gafГРАЂЕВИНСКО-АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ

www.gaf.ni.ac.rs

gradjevinsko-arhitektonski-fakultet-890x395

    Година оснивања (1960. Технички факултет) / 1971. (Грађевински факултет).
    АКРЕДИТАЦИЈА 2014.
    Списак акредитованих студијских програма у области напредних технологија
        ОАС Грађевинарство – 180
        МАС Грађевинарство - 96
        ИАС Архитектура – 180
        ДОС Хидроинформатика (на српском и енглеском језику; упис студената од 2015/2016. академске године) - 10
        ДОС Архитектура - 5
        ДОС Материјала и конструкције - 5
    Број активних студената на свим нивоима: 1380
    42 наставника и 46 сарадника
    37 ненаставних рандика
    5500 м2 укупна површина зграде
    Од оснивања факултета по старом програму: 4323
    ОАС Дипломирало: 602
    МАС Мастер: 476
    Магистрирало: 78
    Докторирало: 85
Наука
    56 (МНТР и ЕУ пројеката)
    5 пројеката чији су руководиоци са ГАФ-а
    16 пројеката у којима учествују истраживачи са ГАФ-а
Тренутни ЕУ пројекти
   COST Action IC1408 - Information and Communication Technologies, Management Committee Member, Dr Milan Gocić
  COST Action TU1208 - Civil Engineering Applications of Ground Penetrating Radar (Working groups 2 and 4, Dr Miomir Miljković)
  DYNET/SEEFORM - The South East European Graduate School for Master and PhD Formation, project of the German Academic Exchange Service DAAD (5 студената докторских студија; истраживања се спроводе у оквиру пројекта на Градјевинском факултету Универзитета у Бохуму).
Битнији пројекти
    Главни пројекат за изградњу Научно технолошког парка у Нишу, у ул. Александра Медведева бб. Инвеститор: Република Србија за потребе Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије
    Главни пројекат постројења за прераду воде „Шалинац“ Смедерево
    Главни пројекат решеткасте конструкције пасареле од челика распона  40 м, на преводници хидроцентрале Ђердап и на Дунаву
    Водопривредни информациони систем Србије (ВИСС), систем за осматрање, мерење и прикупљање података (СОМП), Идејни пројекат ИП3 - Организациони послови, Грађевински факултет Ниш, 1992.
    Главни пројекат постројења за пречишћавање воде за прелазно решење водоснабдевања Сокобање, Институт за грађевинарство и архитектуру Грађевинског факултета Ниш, 1994.
    Главни пројекат канализационог система за прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода на подручју Власина, Институт за грађевинарство и архитектуру Грађевинско-архитектонског факултета Ниш, 2006.
    Генерални пројекат реконструкције ППВ Бериловац, Институт за грађевинарство и архитектуру Грађевинско-архитектонског факултета Ниш, мај 2014.

 

LOGO_bela_pozadinaМЕТРОПОЛИТАН УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

www.metropolitan.edu.rs

    Година оснивања (Факултет информационих технологија) / 2010. / 2012. (у Нишу)
    АКРЕДИТАЦИЈА 2010.
Списак акредитованих студијских програма у области напредних технологија
    ОАС Информационе технологије, акредитовано, (БГ: 60 + НИ: 16 + На даљину: 8)
    ОАС Софтверско инжењерство, у поступку акредитовања, (БГ: 100 + НИ: 32 + На даљину: 8)
    ОАС Рачунарске игре, у поступку акредитовања, (БГ: 20 + НИ: 0 + На даљину: 6)
    ОАС Информациони системи, у поступку акредитовања, (БГ: 60 + НИ: 0 + На даљину: 16)
    МАС Софтверско инжењерство, у поступку акредитовања , (БГ: 0 + НИ: 0 + На даљину: 16)
    МАС Информациони системи, у поступку акредитовања, (БГ: 0 + НИ: 0 + На даљину: 8)
    МАС Безбедности информација, у поступку акредитовања, (БГ: 0 + НИ: 0 + На даљину: 8)
    ДС Софтверско инжењерство, у поступку акредитовања, (БГ: 5 + НИ: 0 + На даљину: 0)
    ДС Рачунарске науке и биоинформатика, у поступку акредитовања(БГ: 6 + НИ: 0 + На даљину: 0)
    Број активних студената на свим нивоима: 1048 (без МАС и ДС)
    Број дипломираних, мастер, Мр, Др: 453
    101 наставник и сарадник
    30 ненаставних радника
    (1334,50 м2 у Београду, 2715 м2 у Нишу) укупна површина зграде
Број наставних лабораторија у области напредних технологија
    2 лабораторије у области ИТ
    Инфраструктура за ДЛС (учење на даљину) студије
    ИБМ блејд сервер (набављен 2013. за 134.000 ЕУР) са 42 процесора, 784 ГБ РАМ и 72 ТВ диск меморије
    Десетак рек сервера са по 2-4 процесора
    9 рачунарских учионица са 183 радна места
    Метрополитан универзитет у Београду – 5,
    Метрополиотан универзитет у Београду – Пословно-образовни центар Метрополитан универзитета у Нишу – 4
Наука
Област компетенције
    Информационе технологије
    Графички дизајн, дизајн интерактивних медија
    Бизнис и маркетинг
        28 истраживача
        7 пројеката МНТР
        2 текућа и 3 нова (од 15. октобра) ЕУ пројекта
        0 пројеката са привредом
        63 партнерске институције
Битнији пројекти
    174032 - Анализа и алгебра са применама
    177036 - Српска средњовековна уметност и њен европски контекст
    35026 - Софтверско окружење за оптимално управљање процесом развоја квалитетног софтвера
    35030 - Развој, пројектовање и имплементација савремених стратегија интегрисаног управљања оперативним радом и одржавањем возила и                           механизације у системима аутотранспорта, рударства и енергетике
    41007 - Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси
    44006 - Развој нових информационо-комуникационих технологија, коришћењем напредних математичких метода, са применама у медицини,                         телекомуникацијама, енергетици, заштити националне баштине и образовању
Међународни пројекти финансирани од стране ЕУ
“Open Discovery Space: A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources” (Call indetifier: CIP-ICT-PSP-2011-5, Grant agreement no: 297229)
"INCOMING Interdisciplinary Curricula in Computing to Meet Labor Market Needs" (Project number: 530155-TEMPUS-1-2012-1-EE-TEMPUS-JPCR, Grant agreement no: 2012-3065/001-001)
“Visuality& Mathematics: Experimental education of mathematics through visual arts, sciences and playful activities” (Project number: 530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES, Grant agreement no: 2012-3076/001-001).

 

univerzitet-singidunumУНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ

www.singidunum.ac.rs

    Година оснивања 2005.
    АКРЕДИТАЦИЈА (прва акредитација ) / 2004. почео са радом у Нишу / 2014. као акредитовани Центар Универзитета Сингидунум у Нишу
Центар Универзитета Сингидунум у Нишу има акредитоване студије:
    Електротехника и рачунарство са изборним опцијама - 40
    Електронске комуникације, Софтверско инжењерство, Рачунарска техника и електроника, Енергетска ефикасност).
    Пословна економија са изборним опцијама - 30
    Рачуноводство и ревизија, Финансије и банкарство, Маркетинг менаџмент, Управљање људским ресурсима (ХР)
    Туризам и хотелијерство са изборним опцијама - 50
    Туризам, Хотелијерство, Гастрономија
    Информационе технологије (у припреми је акредитација за студијски програм)
    30 акредитованих студијских програма
    Број активних студената на свим нивоима у Нишу: 800
    Број дипломираних, мастер и др:  320 +120 + 22
    300 наставника и сарадника
    50 ненаставних радника
    1400 м2 у Нишу укупна површина зграде. Од тога 900 м2 односи се на учионице.
    Број уписаних студената у последње 3 године по студијским програмима
        Електротехника и рачунарство: 40
        Пословна економија: 160
        Туризам и хотелијерство: 160
    Пословни простор је опремљен потребном рачунарском и интернет инфраструктуром, аудио-видео и другом опремом неопходном за савремену реализацију наставних активности.
Наука
    Област компетенције: Електротехника и рачунарство, Информационе технологије у области техничко-технолошког и природно математичког поља
    48 истраживача
    6 пројекта МНТР
    10 ЕУ пројекта
    Око 20 пројеката са привредом
    Преко 150 публикација
1 M52 naučni časopis - Singidunum University Journal Singidunum Journal of Applied Sciences
Пројекти
Tempus RODOS-544093-TEMPUS-1-2013-1-RS-TEMPUSSMGR-Restructuring of Doctoral Studies in Serbia
Tempus SIPUS - 544538-TEMPUS-1-2013--1-RS-TEMPUSSMGR-Strengthening of Internationalization Policies at Universities in Serbia
Tempus SIGMUS - SM 511332-2010 - Strengthening Student Role in Governance and Management at the Universities of Serbia.
Tempus CONGRAD - JP 517153-2011 - Conducting Graduate Surveys and Improving Alumni Services for Enhanced Strategic Management and Quality Improvement.
Tempus GOMES - SM 158926-2009 - Governance and Management Reform in Higher Education in Serbia.
Tempus – FINHED -Towards Sustainable & Equitable Financing of Higher Education Reform • Tempus - CAREERS - SM 517119-2011 - Development of Career Guidance Aimed at Improving Higher Education in Serbia
EUROSTUDENT International Cooperation University of Cambridge / UK University of Surrey / UK IMC University of Applied Sciences, Krems /Austria The George Washington University / USA
New Erasmus+ project: “Implementation of the study program – Digital Broadcasting Technologies (Master studies)”.
Партнерске институције
International Cooperation University of Cambridge, UK
University of Surrey, UK
IMC University of Applied Sciences, Krems, Austria
The George Washington University, USA
Лабораторије
    Лабораторија за електротехнику и електронику
    Лабораторија за обраду података
    Лабораторија за телекомуникације
    Лабораторија за рачунарске мреже
    Лабораторија за софтверски инжењеринг
    Лабораторија за енергетску ефикасност
    Лабораторија за обновљиве изворе енергије