Ниш и Ћуприја партнерски реализују пројекат„Ефикасно и ефективно управљање имовином кроз увођење Географског информационог система“

  • 1111
  • 1112

You may also like...

%d bloggers like this: