НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК

Град Ниш се стратешки определио за динамичан развој ИТ сектора. Корак ка том циљу је и опредељење Града за изградњу Научно технолошког парка који би се реализовао уз подршку надлежних министарстава Владе Републике Србије.

Oснивање научно технолошких паркова, које је у тесној вези са универзитетом и остатком научне заједнице, отвара могућност формирања привредних друштава заснованих на иновацијама произашлим из научних истраживања и даје инфраструктурну подршку за остваривање заједничких пројеката научника и заинтересованих предузећа.

Научно технолошки парк Ниш (НТП Ниш) биће организација која обезбеђује инфраструктуру и услуге за помоћ иновативним предузећима у остваривању пословних успеха на тржишту високих технологија.

Научно-технолошки парк Ниш има за циљ да постане регионални центар за динамичан развој иновативног научно-технолошког предузетништва, интернационалну промоцију пројеката и компанија и као такав, основа реинжењеринга привреде нишког региона и јачања његове глобалне конкурентности.       

Градско веће Града Ниша је донело Решење о спремности за припрему и реализацију пројекта “Научно – технолошки парк Ниш“, којим је Канцеларија за локално економски развој и пројекте одређена као јединица за имплементацију пројекта НТП и праћење реализације у управљању пројектом.

Град Ниш је до сада предузео низ конкретних активности на реализацији овог пројекта.

Пројекат се реализује у три фазе и то:

 Прва фаза је завршена и то је изградња – опремање студентског центра Електронског факултета Универзитета у Нишу.  Центар је започео са радом септембра 2017., у јануару 2018. године имао је 6 станара.

Друга фаза је изградња вишенаменске ламеле Електронског факултета Универзитета у Нишу: Креирање Отвореног простора за реализацију пројеката (студенти, наставни кадар, привреда), Креирање простора за подршку студентског/наставничког предузетништва, Стварање просторних услова за реализацију новог вида образовања (академско пројектно дуално образовање) уз тешњу везу са локалним компанијама.

Трећа фаза: изградња зграде НТП Ниш, која обухвата обезбеђење инфраструктуре и услуга за помоћ иновативним предузећима у остваривању пословних успеха на тржишту високих технологија. Иновативне фирме добијају специфичну опрему на услужно коришћење како би иницијална улагања фирми била нижа.

Укупна вредност друге и треће фазе пројекта је 15,2 милиона евра. Очекивани завршетак радова је 2020. година.