НАГРАДЕ НАЈУСПЕШНИЈИМ КОМПАНИЈАМА

Додела награда најуспешнијим компанијама са територије Града Ниша

 

Канцеларија за локални економски развој и пројекте ће крајем 2018. године организовати по други пут доделу годишње награде “Свети Цар Константин и Царица Јелена“ најуспешнијим компанијама.

Награда „Свети Цар Константин и Царица Јелена“ се додељује привредним друштвима, предузетницима, институцијама, удружењима или појединцима са седиштем односно пребивалиштем на територији Града Ниша, у шест категорија (најбољем почетнику, највећем извознику, највећем послодавцу, најуспешнијем привредном друштву у категорији малих, средњих и великих предузећа, за активности у пољу друштвено одговорног пословања и за највећи допринос локалном економском развоју). Награда се додељује за постигнуте резултате у пословању у претходној години и за изузетан допринос локалном економском развоју.

Предлоге за доделу награде даје КЛЕРП на основу званично објављених података релевантних институција и прибављених мишљења референтних струковних удружења.

Додела награде „Свети цар Константин и царица Јелена“ за 2017. годину: