ИНВЕСТИЦИЈЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ

LEONI

ФАБРИКА У НИШУ

Вредност инвестиције: 22 милиона евра

Нова радна места: 2.000, тренутно запослено 200 радника

  • Оснивач LEONI BORDNETZ – SYSTEME GMBH, Немачка
  • Тренутно запослено 5.000 радника у фабрикама у Прокупљу и Дољевцу
  • Нова фабрика у Нишу – производња кабловских сетова за купца ВМW
  • Производњa електричних уређаја и склопова
  • Вредност инвестиције: 22 милиона евра
  • Планирани број запослених до октобра 2019.г – 2.200 радника
  • Локација – Индустријска зона Запад, КП Дом, на 8.4 ха
  • Грађевинска дозвола издата 22.02.2017. год.
  • Фабрика почела са радом априла 2018.год.

_____________________________________________________________________________________________________________

ZUMTOBEL GROUP

нова фабрика у изградњи

Вредност инвестиције: 30 милиона евра

Нова радна места:  1.100

  • Zumtobel Group, Аустрија jедна je од водећих компанија у области иновативних решења за расвету и производњу пратећих компоненти.
  • Почетком 2016. године Zumtobel Group је донирао најмодернију уличну ЛЕД расвету Нишу и Београду, као и паметни оперативни систем.
  • Планирана фабрика у Нишу биће површине 40.000 м² са преко 1.000 радника.
  • Вредност инвестиције – 30 милиона евра.
  • 29.01.2017. председник Владе РС најавио изградњу фабрике у Нишу.
  • 29.07.2017. почело се са изградњом фабрике – постављен камен темељац.
  • Јул 2018. планирани завршетак радова

_____________________________________________________________________________________________________________________________

INTEGRATED MICROELECTRONICS INCORPORATED (IMI)

нова фабрика у изградњи

Вредност инвестиције: 32 милиона евра

Нова радна места:  1.250

  • Integrated Micro Electronics Incorporated (IMI), Филипини Фабрика ће се бавити састављањем микроелектронских компоненти, превасходно за аутомобилску индустрију.
  • Меморандум о разумевању са РС и Градом Нишом потписан 19.08.2016. године.
  • Инвеститор ће, уз помоћ Владе Републике Србије и Града Ниша, покренути производни погон и запослити 1.250 радника у наредних 10 година.
  • Вредност инвестиције у основна средства у периоду од 2016. до 2026 г. – 32.329.000 евра.
  • Издата грађевинска дозвола 21.07.2017. год.
  • 29.07.2017. почели радови.
  • Планирани завршетак радова јул 2018. године

____________________________________________________________________________________________________________________________________

JOHNSON ELECTRIC

III фаза изградње фабрике

Вредност инвестиције: 50 милиона евра

Нова радна места:  2.000,  1.400 тренутно запослених

  • Нова фабрика – 14.200 м² на истој локацији
  • Вредност инвестиције – 50 милиона евра у наредних 5 година
  • Тренутно 1400 запослених (до 2020. укупно 3.400 радника)
  • Успешно реализоване инвестиције I и II фазе и изгарађено око 25.000м2 производног простора
  • Реализована IIIa фаза 2017. године
  • Реализација IIIб фазе 2018. године – 14.200 м2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PHILIP MORRIS

Вредност инвестиције: 3 милиона евра

  • Јануара 2017 године инвеститор је добио употребну дозволу за централни логистички магацин за Европу површине 23.000 м2.
  • Завршен процес озакоњења објекта бр. 24 и извршена адаптација дела објекта у октобру 2017. године.
  • Издато Решење о пренамени дела магацинског простора у производни погон и добијена употребна дозвола 14.11.2017.
  • Зграда бр.26 – следи реконструкција дела објекта из пословног у производни простор
  • Постављен кабловског вода од ТС Јастребац(Ниш 10) до комплекса фабрике.
  • Извршена реконструкција и пренамена више објеката и делова објеката унутар комплекса.

________________________________________________________________________________________________________________________

ASTER TEXTILE

Вредност инвестиције: 6,6 милиона евра

Нова радна места:  2.000

  • Компанија „Aster Textile“ бави се услужном производњом готових одевних предмета женске конфекције за светски познате модне брендове: MARKS&SPENCER, TESCO, ZARA, TOPSHOP, REISS, ESPRIT, RIVER ISLAND, ARCADIA GROUP, SAINTSBURRY’S, SANDRO, BESTSELLER, S’OLIVER,H&M.
  • Вредност инвестиције 6,6 милиона евра.
  • Турска компанија „Aster Textile“ је у децембру 2015. године купила ЕИ Чегар из стечаја и реконструисала објекат.
  • 18. децембра 2015. године kомпанија „Aster Textile“ је са Владом Републике Србије закључила уговор о додели средстава подстицаја у висини од 1,6 милиона евра. Према том уговору инвеститор је у обавези да запосли 500 радника и изврши улагања у вредности од 5 милиона евра.
  • 19. октобра 2016. године. фабрика Aster Textile д.о.о. Ниш је званично отворена и почела са радом.
  • У компанији тренутно ради 587 радника и инвеститор је испунио све обавезе према држави.
  • У плану је запошљавање укупно 2.000 радника.

________________________________________________________________________________________________________________

DELTA  REAL ESTATE

Вредност инвестиције: 80 милиона евра

Површина: 40.000 м2

  • Инвеститор има намеру да изгради Тржни центар и објекте за становање на простору бивше аутобуске гараже Ниш експреса.
  • Инвестиција вредна 80 милиона евра.
  • Укупна површина планираног објекта 40 000м2.
  • Усвојен урбанистички пројекат, потврђен 06.12.2017.
  • Издати локацијски услови за изградњу тржног центра Делта.
  • У току је решавање имовинских односа и конверзија земљишта.
  • Након решавања имовинских односа у наредном периоду инвеститор ће поднети документацију и захтев за добијање Грађевинске дозволе.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 АQUА ПАРК У НИШКОЈ БАЊИ

Вредност инвестиције: 9 милиона евра

Нова радна места:  80

  • Пројекат ће се састојати из две целине – отвореног и затвореног дела аква парка укупне површине око 55.000 м², са свим пратећим садржајима неопходним за ову врсту делатности.
  • Елаборат о оправданости отуђења градског грађевинског земљишта на локацији Лозни калем Усвојен је на Градском већу, (09.06.2017. донета Одлука на Скупштини града Ниша).
  • У току је извођење радова на изградњи инфраструктуре у читавом комплексу
  • Постоји интересовање више компанија за изградњу аква парка
  • Добијена претходна саглсност Владе Републике Србије на отуђење земљишта прикупљањем понуда јавним огласом са минималном ценом од 1 РСД
  • Следи оглашавање у средствима јавног информисања за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLEAN EARTH CAPITAL

Вредност инвестиције: 6 милиона € до сада, 167 милиона € укупно

  • Одржан састанак 01.09.2017. у вези динамике пројекта НОВИ НИШ у Градској кући, договорени кораци и праћење реализације и подршка пројекту од стране  КЛЕРПа.

Динамика:

  • Усаглашавање са секр. за финасије у вези добијања банкарске гаранције,
  • Достава званичног дописа од Градоначелника (поновљена достава од стране секр. за имовину),
  • Потписан уговор о недестајућој  инфраструктури са Градом и са Југорозгасом ( очекује се са ЕПС-ом),
  • Праћење у вези захтева за измену ПГР Палилула I фаза за два кружна тока и проширење улицe      Војводе Путника, у координацији са Секретаријатом за планирање и изградњу,
  • Издавање локацијских услова .
  • Одржавање редовних састанака на недељном нивоу.
  • Одржан састанак  06.09.2017. , КЛЕРпа и CECа у вези координације и подршпке од стране канцеларије.
  • 2.2.2018.год Грађевинска дозвола за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 50 стамбених јединица и стамбено пословног објекта са 16 стамбених јединица и 1 пословном.
  • 22.02.2018.год. На основу Закона о улагањима Градоначелник је донео решење о именовању пројектног тима за пружање стручне помоћи улагачу.
  • Надлежни Секретаријат издао дозволе за недостајућу инфраструктуру (водоводну мрежу, ТС, гас)
  • Инвеститор поднео више примедби на V измене и допуне Плана генералне регулације градске општине Палилула I фаза (кружни токови, колектор, ободне саобраћајнице и др.).

______________________________________________________________________________________________________________________

МОТЕЛ НАИС

Вредност инвестиције: 18 милиона евра

Нова радна места:  100

  • Израда ПДР-а, вредност 2.500.000 (суфинансирање Град и конзорцијум)
  • Инвеститор доставио предлог идејног решења.
  • Инвеститор извршио снимање терена и дела ауто пута због решавања режима саобраћаја
  • Инвеститор добио услове и сагласност ЈП Путеви Србије у вези прикључења на аутопут
  • ПДР прошао комплетну процедуру и чека усвајање на Скупштини града
  • Инвеститор започео реконструкцију дела постојећег објекта.

__________________________________________________________________________________________________________

CREDO и  ЕПС

Вредност инвестиције: 5 милиона евра

  • Израђен нацрт ПДР (цело подручје) од стране ЈП завод за урбанизам .
  • Јавни увид завршен 19.04.2018.
  • Сумирање јавног увида завршено 25.04.2018.
  • У току је комплетирање ПДР-а од стране завода за урбанизам са имплементираним примедбама.
  • У току је прибављање мишљења СО Нишка Бања.

_________________________________________________________________________________________________________________

TEHNICOM

реконструкција

Вредност инвестиције: 1 милиона евра

Нова радна места:  300

  • Дана 23.06.2017. одржан састанак градоначелника, представника Секретаријата за планирање и изградњу и КЛЕРП са представницима компаније Tehnicom.
  • Инвеститор жели да реконструише објекат ЕИ информатика који се налази у комплексу Електронске индустрије ,у савремени објекат који ће имати намену научно техгнолошког парка (IT HUB), у коме ће бити запошљено 200 – 300 програмера.
  • Вредност инвестиције је 1.000.000 еура.
  • Дана 28.06.2017. у кабинету Градоначеника одржан други састанак са утврђивањем надлежних институција које ће бити укључене у реализацију пројекта.
  • Дана 05.07.2017. одржан је трећи састанак у просторијама КЛЕРП на коме су утврђени кораци за озакоњење  објекта и обједињену процедуру.
  • КЛЕРП ће организовати састанак инвеститора са Секретаријатом за инспекцијске послове , Заводом за заштиту споменика културе РС и Сектором за ванредне ситуације ради утврђивања корака које инвеститор мора да испуни ради озакоњења објекта.

__________________________________________________________________________________________________________________________