ИНВЕСТИЦИЈЕ У РЕАЛИЗАЦИЈИ

LEONI

ФАБРИКА У НИШУ

Вредност инвестиције: 22 милиона евра

Нова радна места: 2.000, тренутно запослено 200 радника

 • Оснивач LEONI BORDNETZ – SYSTEME GMBH, Немачка
 • Тренутно запослено 5.000 радника у фабрикама у Прокупљу и Дољевцу
 • Нова фабрика у Нишу – производња кабловских сетова за купца ВМW
 • Производњa електричних уређаја и склопова
 • Вредност инвестиције: 22 милиона евра
 • Планирани број запослених до октобра 2019.г – 2.200 радника
 • Локација – Индустријска зона Запад, КП Дом, на 8.4 ха
 • Грађевинска дозвола издата 22.02.2017. год.
 • Фабрика почела са радом априла 2018.год.

_____________________________________________________________________________________________________________

ZUMTOBEL GROUP

нова фабрика у изградњи

Вредност инвестиције: 30 милиона евра

Нова радна места:  1.100

 • Zumtobel Group, Аустрија jедна je од водећих компанија у области иновативних решења за расвету и производњу пратећих компоненти.
 • Почетком 2016. године Zumtobel Group је донирао најмодернију уличну ЛЕД расвету Нишу и Београду, као и паметни оперативни систем.
 • Планирана фабрика у Нишу биће површине 40.000 м² са преко 1.000 радника.
 • Вредност инвестиције – 30 милиона евра.
 • 29.01.2017. председник Владе РС најавио изградњу фабрике у Нишу.
 • 29.07.2017. почело се са изградњом фабрике – постављен камен темељац.
 • Јул 2018. планирани завршетак радова

_____________________________________________________________________________________________________________________________

INTEGRATED MICROELECTRONICS INCORPORATED (IMI)

нова фабрика у изградњи

Вредност инвестиције: 32 милиона евра

Нова радна места:  1.250

 • Integrated Micro Electronics Incorporated (IMI), Филипини Фабрика ће се бавити састављањем микроелектронских компоненти, превасходно за аутомобилску индустрију.
 • Меморандум о разумевању са РС и Градом Нишом потписан 19.08.2016. године.
 • Инвеститор ће, уз помоћ Владе Републике Србије и Града Ниша, покренути производни погон и запослити 1.250 радника у наредних 10 година.
 • Вредност инвестиције у основна средства у периоду од 2016. до 2026 г. – 32.329.000 евра.
 • Издата грађевинска дозвола 21.07.2017. год.
 • 29.07.2017. почели радови.
 • Планирани завршетак радова јул 2018. године

____________________________________________________________________________________________________________________________________

JOHNSON ELECTRIC

III фаза изградње фабрике

Вредност инвестиције: 50 милиона евра

Нова радна места:  2.000,  1.400 тренутно запослених

 • Нова фабрика – 14.200 м² на истој локацији
 • Вредност инвестиције – 50 милиона евра у наредних 5 година
 • Тренутно 1400 запослених (до 2020. укупно 3.400 радника)
 • Успешно реализоване инвестиције I и II фазе и изгарађено око 25.000м2 производног простора
 • Реализована IIIa фаза 2017. године
 • Реализација IIIб фазе 2018. године – 14.200 м2

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PHILIP MORRIS

Вредност инвестиције: 3 милиона евра

 • Јануара 2017 године инвеститор је добио употребну дозволу за централни логистички магацин за Европу површине 23.000 м2.
 • Завршен процес озакоњења објекта бр. 24 и извршена адаптација дела објекта у октобру 2017. године.
 • Издато Решење о пренамени дела магацинског простора у производни погон и добијена употребна дозвола 14.11.2017.
 • Зграда бр.26 – следи реконструкција дела објекта из пословног у производни простор
 • Постављен кабловског вода од ТС Јастребац(Ниш 10) до комплекса фабрике.
 • Извршена реконструкција и пренамена више објеката и делова објеката унутар комплекса.

________________________________________________________________________________________________________________________

ASTER TEXTILE

Вредност инвестиције: 6,6 милиона евра

Нова радна места:  2.000

 • Компанија „Aster Textile“ бави се услужном производњом готових одевних предмета женске конфекције за светски познате модне брендове: MARKS&SPENCER, TESCO, ZARA, TOPSHOP, REISS, ESPRIT, RIVER ISLAND, ARCADIA GROUP, SAINTSBURRY’S, SANDRO, BESTSELLER, S’OLIVER,H&M.
 • Вредност инвестиције 6,6 милиона евра.
 • Турска компанија „Aster Textile“ је у децембру 2015. године купила ЕИ Чегар из стечаја и реконструисала објекат.
 • 18. децембра 2015. године kомпанија „Aster Textile“ је са Владом Републике Србије закључила уговор о додели средстава подстицаја у висини од 1,6 милиона евра. Према том уговору инвеститор је у обавези да запосли 500 радника и изврши улагања у вредности од 5 милиона евра.
 • 19. октобра 2016. године. фабрика Aster Textile д.о.о. Ниш је званично отворена и почела са радом.
 • У компанији тренутно ради 587 радника и инвеститор је испунио све обавезе према држави.
 • У плану је запошљавање укупно 2.000 радника.

________________________________________________________________________________________________________________

DELTA  REAL ESTATE

Вредност инвестиције: 80 милиона евра

Површина: 40.000 м2

 • Инвеститор има намеру да изгради Тржни центар и објекте за становање на простору бивше аутобуске гараже Ниш експреса.
 • Инвестиција вредна 80 милиона евра.
 • Укупна површина планираног објекта 40 000м2.
 • Усвојен урбанистички пројекат, потврђен 06.12.2017.
 • Издати локацијски услови за изградњу тржног центра Делта.
 • У току је решавање имовинских односа и конверзија земљишта.
 • Након решавања имовинских односа у наредном периоду инвеститор ће поднети документацију и захтев за добијање Грађевинске дозволе.

_________________________________________________________________________________________________________________________

 АQUА ПАРК У НИШКОЈ БАЊИ

Вредност инвестиције: 9 милиона евра

Нова радна места:  80

 • Пројекат ће се састојати из две целине – отвореног и затвореног дела аква парка укупне површине око 55.000 м², са свим пратећим садржајима неопходним за ову врсту делатности.
 • Елаборат о оправданости отуђења градског грађевинског земљишта на локацији Лозни калем Усвојен је на Градском већу, (09.06.2017. донета Одлука на Скупштини града Ниша).
 • У току је извођење радова на изградњи инфраструктуре у читавом комплексу
 • Постоји интересовање више компанија за изградњу аква парка
 • Добијена претходна саглсност Владе Републике Србије на отуђење земљишта прикупљањем понуда јавним огласом са минималном ценом од 1 РСД
 • Следи оглашавање у средствима јавног информисања за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини.

________________________________________________________________________________________________________________________________________

CLEAN EARTH CAPITAL

Вредност инвестиције: 6 милиона € до сада, 167 милиона € укупно

 • Одржан састанак 01.09.2017. у вези динамике пројекта НОВИ НИШ у Градској кући, договорени кораци и праћење реализације и подршка пројекту од стране  КЛЕРПа.

Динамика:

 • Усаглашавање са секр. за финасије у вези добијања банкарске гаранције,
 • Достава званичног дописа од Градоначелника (поновљена достава од стране секр. за имовину),
 • Потписан уговор о недестајућој  инфраструктури са Градом и са Југорозгасом ( очекује се са ЕПС-ом),
 • Праћење у вези захтева за измену ПГР Палилула I фаза за два кружна тока и проширење улицe      Војводе Путника, у координацији са Секретаријатом за планирање и изградњу,
 • Издавање локацијских услова .
 • Одржавање редовних састанака на недељном нивоу.
 • Одржан састанак  06.09.2017. , КЛЕРпа и CECа у вези координације и подршпке од стране канцеларије.
 • 2.2.2018.год Грађевинска дозвола за изградњу вишепородичног стамбеног објекта са 50 стамбених јединица и стамбено пословног објекта са 16 стамбених јединица и 1 пословном.
 • 22.02.2018.год. На основу Закона о улагањима Градоначелник је донео решење о именовању пројектног тима за пружање стручне помоћи улагачу.
 • Надлежни Секретаријат издао дозволе за недостајућу инфраструктуру (водоводну мрежу, ТС, гас)
 • Инвеститор поднео више примедби на V измене и допуне Плана генералне регулације градске општине Палилула I фаза (кружни токови, колектор, ободне саобраћајнице и др.).

______________________________________________________________________________________________________________________

МОТЕЛ НАИС

Вредност инвестиције: 18 милиона евра

Нова радна места:  100

 • Израда ПДР-а, вредност 2.500.000 (суфинансирање Град и конзорцијум)
 • Инвеститор доставио предлог идејног решења.
 • Инвеститор извршио снимање терена и дела ауто пута због решавања режима саобраћаја
 • Инвеститор добио услове и сагласност ЈП Путеви Србије у вези прикључења на аутопут
 • ПДР прошао комплетну процедуру и чека усвајање на Скупштини града
 • Инвеститор започео реконструкцију дела постојећег објекта.

__________________________________________________________________________________________________________

CREDO и  ЕПС

Вредност инвестиције: 5 милиона евра

 • Израђен нацрт ПДР (цело подручје) од стране ЈП завод за урбанизам .
 • Јавни увид завршен 19.04.2018.
 • Сумирање јавног увида завршено 25.04.2018.
 • У току је комплетирање ПДР-а од стране завода за урбанизам са имплементираним примедбама.
 • У току је прибављање мишљења СО Нишка Бања.

_________________________________________________________________________________________________________________

TEHNICOM

реконструкција

Вредност инвестиције: 1 милиона евра

Нова радна места:  300

 • Дана 23.06.2017. одржан састанак градоначелника, представника Секретаријата за планирање и изградњу и КЛЕРП са представницима компаније Tehnicom.
 • Инвеститор жели да реконструише објекат ЕИ информатика који се налази у комплексу Електронске индустрије ,у савремени објекат који ће имати намену научно техгнолошког парка (IT HUB), у коме ће бити запошљено 200 – 300 програмера.
 • Вредност инвестиције је 1.000.000 еура.
 • Дана 28.06.2017. у кабинету Градоначеника одржан други састанак са утврђивањем надлежних институција које ће бити укључене у реализацију пројекта.
 • Дана 05.07.2017. одржан је трећи састанак у просторијама КЛЕРП на коме су утврђени кораци за озакоњење  објекта и обједињену процедуру.
 • КЛЕРП ће организовати састанак инвеститора са Секретаријатом за инспекцијске послове , Заводом за заштиту споменика културе РС и Сектором за ванредне ситуације ради утврђивања корака које инвеститор мора да испуни ради озакоњења објекта.

__________________________________________________________________________________________________________________________