ЗАКОНИ

pdf-icon

Закон о улагањима

pdf-icon

Закон о планирању и изградњи

pdf-icon

Закон о раду

pdf-icon

Закон о локалној самоуправи

 

pdf-icon

Закон о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локане самоуправе

pdf-icon

Законн о слободном приступу информацијама од јавног значаја

pdf-icon

Закон о јавној својини