Добродошли!

Welcome Nis

Град Ниш представља идеалну инвестициону дестинацију из много разлога. Пре свега, позиција града на раскрсници балканских и европских саобраћајних путних и железничких саобраћајница  чини га лако доступним из свих праваца, а овоме  доприноси и међународни аеродром  Константин Велики, други по величини путни и карго аеродром у Србији. Град Ниш, као трећи по величини град у Србији са 260.000 становника, представља и важан регионални, административни, привредни, образовни, здравствени и културни центар региона па, самим тим, инвеститорима гарантује препознатљив квалитет живота. Веома важну предност Града представља и нишки Универзитет са 13 факултета са око 30.000 студената, као и велики број  средњих и стручних школа.

Препознатљиву предност Града Ниша представља и јасно дефинисана подршка локалне самоуправе као и постојање расположивих инфраструктурно опремљених гринфилд и браунфилд локација. Велики инвестициони потенцијал града свакако је и дуга индустријска традиција Ниша која обезбеђује стручне и квалификоване људске ресурсе, пре свега у области  електронике, машинства, ИТ, као и у сектору  логистике, прерађивачкој и текстилној индустрији.  Град  Ниш један је од 5 градова у Србији  који су изабрани за прве „Шампионе локалног развоја“, на конкурсу који је спровео НАЛЕД,  у циљу избора најбољих пракси локалних самоуправа. Овим избором је Град добио потврду да је реформисао своју администрацију и применио нове моделе и приступе у раду, у циљу унапређења квалитета живота у локалној заједници, подизања нивоа услуга грађанима, привлачења нових инвестиција,  успостављања партнерског односа са постојећом привредом, подстицања предузетништва и развоја локалне привреде.

Успешност досадашње сарадња са инвеститорима најбоље се огледа у 11.000 нових радних места од 2011. године као и у максимално скраћеном времену потребном за реализацију гринфилд и браунфилд инвестиција. Она се реализује кроз константну комуникацију инвеститора и Града,  што укључује сарадњу са свим надлежним управама и службама, јавним предузећима као и Националном службом за запошљавање. Од идеје до завршеног гринфилд пројекта потребно је годину дана, уз подршку  грађевинске оперативе, а најбољи примери су изградња фабрика Yura Corporation и Johnson Electric. Град наставља да брине о потребама инвеститора и након реализације инвестиције, кроз унапређење јавног транспорта, накнадних потреба инвеститора,  инфраструктуре и др.

Градско веће је, јуна 2014. године,  једногласно  донело Решење којим Град Ниш прихвата приступање Регионалном програму цертификације општина са повољним пословним окружењем у југоисточној Европи (BFC SEE). Град Ниш већ је имао национални сертификат општине са позитивним пословним окружењем, са испуњених 96% критеријума Националне алијансе за локални економски развој, али је овај сертификат истекао 2012. године. Садашња сертификација имаће регионални карактер, а  Ниш ће имати значајне користи од овог документа. Добијањем цертификата о доброј пословној клими општине се сврставају у одабрану групу локалних заједница у Србији које су суштински и дугорочно посвећене развоју привреде и које су захваљујући конзистентним реформама општинске управе, успеле да створе услове које погодују развоју бизниса и инвеститорима.